ตอบคำถาม?? ภิกษุ คือใคร โยมจะรู้หรือ? ถ้าพระท่านบอก!!

วันนี้เรามีเรื่องมาจรรโรงพระพุทธศาสนา อีกเรื่องหนึ่ง ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น เรามาติดตามกันเลยนะค่ะ

เพราะโยมแปลคำว่า ภิกษุ ผิดไป !!
(พูดเรื่องอะไรดูที่ภาพประกอบ)


.
ภิกษุ ไม่ได้แปลว่าผู้สงบ
ภิกษุ คือ ผู้ขออันประเสริฐ
.
เพราะเมื่อผู้ถูกภิกษุขอข้าวจากใครแล้ว หากผู้นั้นให้ข้าว ให้น้ำ ให้ที่อยู่อาศัยแล้วไซร้  ชีวิตของผู้ให้ก็ยกระดับจากความเห็นแก่ตัว ไปเป็น การเห็นแก่มนุษยธรรม
.
ส่วนคำว่า สมณะ นั้นเล่า คือผู้สงบ 
สมณะนี้ เป็นพราห์มณ์ก็ได้ หรือนักบวชศาสนาใดก็ได้ ที่งดเว้นจากบาป จัดว่าเป็นผู้สงบจากการเบียดเบียน 
.
เฉพาะที่โยมบอกว่า 
ภิกษุ คือ ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร  
ข้อนี้โยมพูดถูกต้อง 
.
แต่ทำไมโยมถึงรู้ล่ะ ?  ลูกหลานโยมจะรู้เหมือนโยมไหม ถ้าพระท่านไม่มานั่ง facebook live ให้ดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ ?
.
คนไทย ชาวพุทธบางส่วนอาจเข้าใจผิดว่า บทบาทของพระนั้นคือ #ต้องอยู่อย่างสงบ 
.
ทั้งๆ ที่ในหลักธรรมคำสอน โดยเฉพาะ สังฆคุณ 9 จะเห็นว่าแต่ละข้อเน้นประโยชน์ตน และเน้นประโยชน์แก่มหาชน ทั้งสิ้น ไม่เห็นปรากฎว่า ต้องเน้นสงบ ใน 9 ข้อนี้
.
ข้อที่ว่า #พระต้องมีความสงบ นี้ อยากให้มองอย่างจำแนกแยกแยะว่า พระท่านสามารถจัดสรรเวลาตามสะดวกของท่านได้เองว่า จะต้องปลีกตัวไปแสวงหาความสงบเวลาใด  

ถ้าโยมมองแค่ว่า..
.
ท่านใช้ facebook เท่ากับไม่สงบ ?!.
.
ตรงนี้ เป็นเพียงทัศนคติของโยมคนเดียว แต่มิใช่ข้อเท็จจริงที่พระท่านเป็น!!
.
โยมเชื่อและปักใจเพียงในสิ่งที่ตามองเห็น แต่โยมไม่เน้นสัมผัสอย่างเข้าถึง ใช่หรือเปล่า??
.
 แล้วนี่มาพูดเรื่องความสงบ ซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งเข้าไปข้างในจิตใจ มองกันไม่เห็น แต่โยมด่วนตัดสินเลยหรือ??

 โยมคิดว่า ทัศนคติ, ความเชื่อ ของโยม ยังปกติดีอยู่หรือ ???
.
มองไปที่บทบาทของพระ ตามหลัก #องค์แห่งธรรมกถึก (ทำ-มะ-กะ-ถึก) ข้อปฏิบัติในการพูดสอนคน ที่พระต้องมี ก็เป็นองค์ประกอบเดียวกันกับ หลักการพูดในที่ชุมชน หรือการปรากฏตัวต่อสาธารณชน  .
ย่อมบ่งบอกหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า พระต้องใช้ ปัจจัยปัจจุบัน ที่เอื้ออำนวยในการสอนหลักธรรม ไม่ใช่ยึดติด จารีตหรือแนวคิดเก่าที่ขัดต่อวัตถุประสงค์หลัก
.
เทคโนโลยีเป็นของดีต่อมวลมนุษยชาติ ใช้ทำประโยชน์ได้ เฉกเช่นในอดีต ที่พระและฆราวาส ช่วยกันจากรึกคำสอนลงในใบลาน นั่นคือเทคโนโลยีเก่าแก่
.
แต่ยุคปัจจุบัน ท่านจารึกคำสอนลงใน Database ของ Facebook (งงมั้ย?)
.
โยมเป็นอะไรของโยมหนักหนา ถึงได้กลัวการเปลี่ยนแปลง ทั้งๆที่โยมก็รู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง  
.
อย่าโหยหาอดีต อย่ากลัวอนาคต อยู่กับปัจจุบันขณะเถิดโยม (แซะมากไป ขออภัย)

.
โดยสรุปแล้ว หน้าที่พระ ไม่ใช่แค่เข้าป่า หลบหน้าจากสังคมไปหาความสงบตามที่เข้าใจกัน  
.
แต่นอกเหนือจากการปลีกวิเวกแล้วก็มีการเข้าหาชุมชน เพื่อเผยแผ่ปริยัติธรรม สร้างสาธารณะประโยชน์ และ สอนสมาธิด้วย 
.
หากว่า พระภิกษุ งดเข้าหาเทคโนโลยี 
ทำไม ประวัติศาสตร์สยาม ถึงมีโรงเรียนวัด ก่อนเกิดสถาบันการศึกษาซะด้วยซ้ำล่ะ

สังคมไทยขาดพระไม่ได้หรอกครับ!

โยม อุบาสก อุบาสิกา อยู่ที่ไหนพระก็ต้องอยู่ที่นั่น .....

....ไม่งั้น  บริษัท ก็อยู่ไม่ได้  

ปล. พูดถึง พุทธบริษัท 4 น่ะ โยมเข้าใจแก่นของคำนี้หรือยัง ?
 ------
Thai Monks

12-7-2557

พระภิกษุเป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศรัทธาของชาวพุทธมาช้านาน การจะกล่าวถึงพระภิกษุนั้นก็ควรจะให้ความเคารพ และมีวิจารณญาณในการตัดสิน จะได้ไม่เกิดวิบากที่ไม่ดีติดตัวไปนะคะ
ตอบคำถาม?? ภิกษุ คือใคร โยมจะรู้หรือ? ถ้าพระท่านบอก!! ตอบคำถาม?? ภิกษุ คือใคร โยมจะรู้หรือ? ถ้าพระท่านบอก!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 03:01 Rating: 5

12 ความคิดเห็น:

 1. เดียวนี้ยุคไหนแล้วจะสอนเด็กสมัยนี้ยังเอาตำราเก่ามาสอนไม่ได้เลย คิดซะหน่อย ถ้ายังคิดแบบเก่าไม่พัฒนาจะตามสังคมทันหรือ ไม่ว่าคน พระ เจ้าหน้าที่ นายคน ลูกจ้างก็ต้องพัฒนาปรับปรุงตามยุคทั้งนั้น จะให้พระอยู่แบบ สองพันกว่าปีก่อนหรือ ไม่คิด

  ตอบลบ
 2. ผู้แสวงหาช่องจ้องจับผิดผู้อื่น ย่อมเป็นต้นทางแห่งความเสื่อมของตน จักเป็นผู้มากไปด้วยโทษในจิตใจตน

  ตอบลบ
 3. คนหลงยุค ยุค4G จะขึ้น5G แล้วนะ

  ตอบลบ
 4. พูดแบบคนหลงยุคสมัย ที่มีความรู้แต่ขาดปัญญา แล้วพยายามจะอวดภูมิความรู้ตน ซึ่งได้ก่อวจีกรรมกับผู้ทรงศีลโดยความเขลา

  ตอบลบ
 5. มนุษย์ป้าค่ะ ป้าเองยังต้องการเรียนรู้เลย ทำไมพระจะเรียนรู้บ้างไม่ได้ละ ป้าค่ะนั่งเลี้ยงหลานจะดีกว่าด่าว่าพระนะบาปนะป้านะหยุด!วาทะกรรมได้แล้วก่อนที่จะโดนเผือกร้อนๆถล่มไส่

  ตอบลบ
 6. พูดแบบไม่เข้าใจ ความจริงถ้าไม่เข้าใจควรถามพระท่าน หลายๆองค์ถึงความเห็นและศึกษาให้ดีก่อนพูด แถมพูดเป็นสาธารณะด้วยยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง มันเป็นการทำลายศรัทธาให้กับคนที่ไม่รู้ ไม่ได้ศึกษา ไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่ป้าพูดมันเป็นความเห็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้ศึกษาค่ะ

  ตอบลบ
 7. ปัญญามีไว้ไตร่ตรอง มนุษย์ป้าควรใช้ให้ตรงตามความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน ถ้ามีศีล5ครบมนุษย์ป้าคงไม่มีอารมณ์มาสร้างวจีกรรมกับพระอย่างแน่นอน

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. คนเราเกิดมาอายุไม่ถึง100ปี ก็ต้องตาย หลังตายเอาไปได้แต่บุญกับบาป สร้างบุญได้ไปสวรรค์ สร้างบาปไปนรก แล้วคุณจะเอาบุญหรือบาปเอย.

  ตอบลบ
 10. พระพุทธเจ้าเน้น ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แต่คุณป้าแค่ความรู้วิชาการ หน้าตาไม่ผ่่องใสสวดมนต์นั่งสมาธิมาน้อย การมาวิจารย์พระก็บาปตกนรกแล้ว

  ตอบลบ
 11. ป้าาาาาา มนุษย์ แปลว่าอะไรค่ะ ?

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.