รัฐบาลอ้างมีคดีความ! อ้างขัดกฏหมาย!! หรือเรียกง่าย ๆ กันว่า "โกงกันตาใสๆ".

ในเมื่อไม่ให้เกียรติต่อคณะสงฆ์
ก็ไม่สมควรได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์

 : ตั้งสังฆราชจากนี้ ควรเดินต่อยังไง / ผลเสียหายต่อพระพุทธศาสนา ที่จะต้องมีคนรับผิดชอบ.
------------------------

เมื่อฤษฎีกาตีความ ม. 7 พรบ. สงฆ์ชัดว่า "มติ มส. ถูกต้อง" ไปแล้ว.
- สังคมวันนี้ จึงจับตาว่า ที่ผ่านมา ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง วางแผนทำอะไรบ้าง ? และต่อไป ใครจะรับผิดชอบ ผลเสียหาย ต่อคณะสงฆ์ในครั้งนี้ และเรื่องนี้จะเดินต่อยังไง.
................................


เกียรติสงฆ์ สูงกว่า เกียรติคฤหัสถ์ เพราะศีลกำหนด : สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนัก คือ อย่าริเอาวิธีการทำลายกันแบบคฤหัสถ์ ใช้มาทำลายสงฆ์โดยเด็ดขาด (ย้ำ).

- แม้ในด้านหนึ่ง พระสงฆ์จะไม่ถือยศถือเกียรติ ตามสมณวิสัย เช่นชาวโลกทั่ว ๆ ไป.

- แต่อีกสถานะหนึ่ง พระสงฆ์ กลับทรงไว้ซึ่งเกียรติยศอันสูงส่ง เพราะทรงศีล ทรงธรรม มีวิถีชีวิตที่เดินอยู่ใน หนทางแห่งอริยะมรรค 8

- ที่สำคัญ คือ ...
"พระสงฆ์ทั้งมวล ล้วนมีจิตใจที่หนักแน่น และปักหลักในอุดมการณ์ เพื่อหยัดยืนอยู่บนปณิธานอันแน่วแน่ และมั่นคงเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา".
------------------------- การที่ คณะกรรมการ กฤษฎีกา หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ในการตีความข้อกฎหมาย ของประเทศ ได้ตีความออกไปแล้วว่า...
"การเสนอ มติ ของ มหาเถรสมาคม เพื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้นั้นไม่ขัด ม. 7 พรบ.สงฆ์ฯ".

- ซึ่งแน่นอน เมื่อผลออกมาเช่นนี้ ย่อมแตกต่างตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง กับ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เคยตีความออกมา ในเรื่องเดียวกันนี้ ไปก่อนหน้านี้.

- เมื่อเป็นเช่นนี้ ที่เรียกว่า แตกต่างกัน ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ แทบไม่น่าเชื่อว่า จะเป็นหน่วยงานสังกัดรัฐบาลเดียวกัน ประเทศเดียวกัน.

- ดังนั้น เพื่อหาคนรับผิดชอบความเสียหายใหญ่หลวงตรงนี้ให้ได้ ถือเป็นกรณีตัวอย่างว่า เป็นข้าราชการ จงอย่าทรยศต่อแผ่นดิน ต่อประชาชน.

- เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ก็ขอแจ้งไปยังองค์กรชาวพุทธทั้งหลายว่า ..  "จำเป็นต้องแจ้งความเอาผิดผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ เอื้อต่อคณะบุคคลที่จงใจวินิจฉัยสร้างความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์"- เมื่อทำผิดร้ายแรงขนาดนี้แล้ว หากยังไม่ยอมรับผิดละก็ ก็ให้พากันยกโขย่งไปทวงถามเช้าเย็นไปเลย เอาตามพระวินัย จะตุขัตตัง ปัญจะขุตตุง ฉะขัตตุปรมัง เป็นที่สุด ต่อเดือน กันไปเลย.

- ดูสิว่า สำนักงานตรวจผู้การแผ่น จะสำนึกออกมารับผิดชอบอย่างไร ต่อ ความผิดพลาด ที่สร้างความเสียหายอย่างมหันต์ในครั้งนี้.

- ซึ่งก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาว่า..
"หน่วยงานที่ชื่อ ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่ได้มีหน้าที่ หรือเกี่ยวข้องใด ๆ เลยในการตีความข้อกฎหมายใดๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์แต่กลับมารับเรื่องไปตีความทั้งคำตีความ ที่แถลงออกมา
ก็อ้างแบบมีพิรุธแทบทุกแถว ดูลุกลี้ลุกรนชอบกล มีแค่เลขาธิการดำเนินการ".

- ครั้นตีความออกมา ก็ตีความแบบฟ้องชัดว่า รับลูกตามพวกแก๊งค์ป่วนศาสนาอย่างน่าสงสัย.

- ซึ่งในครั้งนั้น หลายฝ่าย รวมทั้งผมด้วย ต่างก็พยายามทักท้วง ยกเหตุผลสารพัด เพื่อชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไร.
- แต่สุดท้ายก็ไร้ผล คนเป็นเลขาธิการ ที่ชื่อแปลก ๆ ซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้ว ได้ตั้งโต๊ะออกมาแถงการณ์แจกจ่ายเอกสารกันใหญ่โต.

- ยาวมาถึงทุกวันนี้ สังคมก็ยังอยู่ในอาการ งงงวยสงสัย กับในพฤติกรรมคลุมเครือ ทำให้ชวนสงสัยในครั้งนี้ พร้อมตั้งคำถามว่า ..

"มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเรื่องอะไร ที่หน่วยงานอันทรงเกียรติระดับประเทศระดับนี้ จึงดันทุรังออกมารับเรื่องแบบนี้โดยไม่ใส่ใจเสียงทักท้วงใด ๆ เลย 

 ทั้งยังออกมาตีความแบบนี้ออกมาได้อีก เพราะลำพังเรื่องง่าย ๆ แค่นี้แค่ถามคนมายื่นว่าเป็นใครมีความเกี่ยวข้องหรือเสียหายโดยตรงหรือมีคุณสมบัติในการยื่นเรื่องนี้หรือเปล่า ? 


  เพียงแค่ชี้แจงคนที่มายื่นเขาไป ก็จบเรื่องแล้ว ที่สำคัญรู้ทั้งรู้ว่า เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับตนเลยทั้งสิ้น ทำไมจึงทำได้ถึงขนาดนี้ หรือมันมีเหตุผลอะไรที่ซุกอยู่เบื้องหลังหรือ ? หรือมันมีใครสั่งอยู่เบื้องหลังหรือ?".

-------------------------การตีความของ กฤษฎีกา ถือว่า ข้อกฎหมายนี้ เป็นอันยุติ ต่อไปเป็นการปฎิบัติเท่านั้น.

- นั้นแสดงว่า มติ ของ มหาเถรสมาคม ที่ออกมาในครั้งนี้ ล้วนเป็นไปตามกฎหมายสงฆ์ สรุปได้ว่าเรื่องนี้... "ชอบ และถูกต้องทุกประการแล้ว".

- นั้นก็คือ เจตนารมณ์ ของ กฎหมายนี้ ได้ชี้ชัดว่า ...
"การเสนอชื่อผู้จะขึ้นเป็นพระสังฆราชไม่ใช่ต้องให้นายกฯ เป็นผู้ริเริ่มในขั้นแรกที่จะเป็นผู้เสนอก่อนแต่เป็น มส. เท่านั้นที่จะเป็นฝ่ายเริ่มตั้งเรื่องส่วนนายก ฯ เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้า ๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น".

- ตรงนี้ชัดเจนนะครับ.
-----
ขอย้ำ เพื่อทบทวนให้จดจำ เพื่อหาคนรับผิดชอบต่อความเสียหายในครั้งนี้.
...................................


- ถึงตรงนี้ เรื่องนี้ จึงควรยุติ และย่อมสรุป ได้ว่า ..
"ทั้งหลายทั้งปวง ที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ดังที่นายไพบูลย์ พร้อมคณะยกมาอ้างและออกมาพูดทุกวัน จนทำให้สังคมสับสน".

- ไม่เฉพาะแค่พูดให้สังคมสับสนเท่านั้น แต่พฤติกรรมของนายไพบูลย์ และพวก ยังไม่จบเท่านี้ ยังมั่วถั่ว ถึงขนาดเดินไปยื่นเรื่อง ต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ตีความตามที่อ้างอีกด้วย.- สุดท้ายกับ หน่วยงานที่ชื่อหรูว่า "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" นั้น ถึงวันนี้ ผมว่าน่าจะเรียกว่า ...

"ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นผลงานอันสุดแสนอัปยศของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกจดจำไว้นานเท่านานที่ดันออกมารับเรื่องส่งเดชพร้อมตีความออกมาแบบไร้ราคาออกมาในทางตรงข้าม กับ กฤษฎีกาโดยสิ้นเชิงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือดังที่ทราบกันโดยทั่วไป". 
-------------------------

- จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้ มันเริ่มมั่ว ตั้งแต่เริ่มเลือกคบแต่คนพาลแล้วครับ.
- ผมได้เตือนมาตลอด เตือนด้วยความหวังดี จนกลายเป็นเป็นคดีความในศาล ไปแล้ว แต่ก็ไม่เชื่อกัน.
- จากนั้นก็เพราะหน้ามืด ดันไปรับเรื่อง และเอาไปตีความ ในทางตรงข้ามกับความถูกต้อง.

- ครั้งนั้น ก็โดยเลขาธิการที่มีชื่อแปลก ๆ อีกเช่นกัน ที่ออกมาแถลงการณ์อย่างเอิกเริก แจกจ่ายแจกแจงเหตุผลกว่า 10 แผ่น ยกอ้างแม้กระทั้งพจนานุกรมขึ้นมายืนยัน.

- ในคราวนั้น ผู้คนแทบจะเรียกว่า ทั้งแผ่นดิน ต่างตาค้าง ตกตะลึง เห็นรางร้ายแห่งความชั่วร้าย ความหายนะที่จะปรากฏในแผ่นดิน และต่างออกมาคัดค้าน หนึ่งในนั้นคือ ผมเจ้าคุณเบอร์ลินนี้แหละ.

- ผมจำได้ว่า รองนายก วิษณุ เครืองาม ถึงกับต้องรีบออกมาเบรกกระแส ออกมาตัดไฟต้นลมกันเลย.

- ถือเป็นผลงาน เป็นการตีความ ที่ประจานตนเองชนิดโง่ที่สุดก็ว่าได้.
- ก็ต้องเรียกว่า มีอาการลักษณะ ฉุดกระชากลากถู ดันทุรังยังไงยังงั้นแหละครับ.

- จนสุดท้าย รวมสมคบกัน ถ่อลากไปยื่น ต่อ กฤษฎีกา โดย คุณสุวพันธุ์ คนกำกับสำนักพุทธ ฯ ที่นำไปยื่น.
- ในช่วงระหว่างรอผลจาก กฤษฎีกา ตีความออกมานั้น.
- บรรยากาศก็ต้องเรียกว่า เข้าสู่โหมดที่ เรียกว่า พากันนั่งยิ้มกระหยิ่มในใจ ของ แก๊งค์ป่วนศาสนาว่า..

"งานนี้ กฤษฎีกา ต้องตีความ ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินแน่ๆ"- พอสรุปผลจาก กฤษฎีกา ก็อย่างที่ปรากฎ คือ กลายเป็นว่า ..
"มติ มส. ครั้งนี้ ถูกต้องทุกอย่างซึ่งตรงข้ามกับ ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างสิ้นเชิง".

- ผลการตีความ ของ กฤศฎีกาในครั้งนี้ ข่าวรายงานว่า...
"เล่นเอา บรรดาสมาชิกแก๊งค์ป่วนศาสนา ถึงกับ "วงแตก" กันเลยครับ ในวันนี้ทำได้แค่ พยายามเก็บอาการ ทำทีนิ่ง ๆ ไว้ก่อน".

- ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะไม่สามารถต้านทานข้อเท็จจริงได้นั้นเอง.
- สำหรับ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีชื่อโก้ตรงข้ามกับผลงานนั้น.
- ผลงานที่สร้างชื่อเสียแก่หน่วยงานตนในครั้งนี้ ก็อย่าไปโทษใครเลยครับ ก็เพราะตัวเองนะแหละ.
- ที่ดันทุรังเสียเอง หน้ามืดเสียเอง โดยเฉพาะคนเป็นเลขาธิการที่ออกมาแถลงข่าวครั้งนั้น..
"ย้ำตรงนี้ หากยังกล้า (หน้าด้าน) อยู่ตรงนี้ต่อไป ก็เกินคนแล้วละครับ".

- ส่วนจะจัดการกับชะตาชีวิต ที่พอจะเดินในสังคมได้บ้าง อย่างไร ก็ไปคิดเองนะท่านเลขานะ ทำผิดพลาดก็รับซีครับ จะมามั่วให้หน่วยงาน หรือคนอื่นเขามาร่วมรับได้อย่างไร.
--------------------------------

- มีคำถามตรงนี้ของสังคมสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ฝากผมมาว่า....
"สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีไว้ให้เปลืองภาษีทำไม ?
เพราะลำพังแค่งานง่าย ๆ เช่นนี้ ยังทำผิดพลาดมหันต์
เกิดความเสียหายใหญ่หลวงถึงเพียงนี้หากเป็นงานสำคัญ ๆ ของแผ่นดินจะไว้วางใจได้อย่างไร ?

ที่สำคัญกับความผิดพลาดครั้งนี้ หน่วยงานแห่งนี้ จะแสดงความรับผิดชอบที่เสียหายแก่คณะสงฆ์ แก่ชาวพุทธ แก่สังคม อย่างไร ?".

- โปรดไปพิจารณา และตอบสังคมเอาเองนะครับ.
- แต่หากไม่คิดจะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงหน่วยงานตนเอง ก็คงไม่มีใครว่าหรอกครับ ตามสบายครับ.
- เพราะวันนี้ ผู้คนทั้งแผ่นดินเขาจดจำคำว่า "ผู้ตรวจการแผ่นดินไปกันหมดแล้ว".
--------------------------------

- ส่วนเอกสารที่เลขาธิการเคยนำออกมาแถลงการณ์ในครั้งนั้น.
- หากยังไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหน.
- ผม ขอแนะนำว่า ให้ไปนำใส่กรอบ แล้วติดไว้หน้าสำนักงาน เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งผลงานของผู้บริหารชุดปัจจุบัน เพื่ออนุชนในอนาคตจะได้เชิดชูต่อไปนะครับ.

- ว่าไปแล้ว ก็เพียงแค่คิดว่า ตัวคุณไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้มายื่นเรื่องนั้น มายื่นในฐานะอะไร เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ เสียหายโดยตรงหรือเปล่า มีสิทธิ์ยื่นเรื่องนี้หรือเปล่า ก็แค่นั้น.

- ซึ่งเขาก็เป็นแค่ชาวบ้านประชาชนธรรมดา คนหนึ่งเท่านั้น.
- เขาจะมาเกี่ยวอะไร หรือเสียหายโดยตรงอะไรกับงานปกครองคณะสงฆ์.

- เพราะเรื่องแบบนี้ มันเป็นเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ เป็นงานพระศาสนา ตั้งแต่เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน กรรมการมหาเถรสมาคม.

- คุณไพบูลย์ และแก๊งค์ มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในงานตามลำดับชั้นการปกครองสงฆ์ดังกล่าวมานี้.

- คิดง่าย ๆ แค่นี้ ก็รับไว้ไม่ได้ ตั้งแต่แรกแล้ว.
- พูดไปเหนื่อยครับ บื้ออะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้ เพราะแบบนี้ละมั้ง ประเทศจึงไม่เจริญสักที ก็เพราะมีข้าราชสมองกวงแบบนี้แหละ.

- แล้วผลเป็นไง ก็ไม่อยากซ้ำเติม แต่อยากพูดว่า "สมน้ำหน้า" ครับ.
--------------------------------นายกรัฐมนตรี ควรทำอย่างไร ? ต่อจากนี้.
- บางเรื่อง ผมมันคนชอบคิดมาก ครั้งนี้ก็เช่นกัน โดยใช้สามัญสำนึกทางบวกคิดต่อว่า .. "กรณีนี้ จะว่าไปแล้ว แม้กฎหมาย ม.7 นี้ ว่าไว้ ... "ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบ ของ มหาเถรสมาคม นำชื่อกราบบังคมทูล ฯ" นั้น.

- โดยข้อเท็จจริงก็คือ ... "ตัวนายกรัฐมนตรีเองนั้นหาใช่คนที่เดินถือเอกสาร เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถึงองค์ในหลวงไม่ เพราะจะต้องผ่าน สำนักราชเลขาธิการ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามระเบียบอยู่ดี".

- เมื่อเป็นเช่นนี้ หากวันใดข้างหน้า
เกิดมีคนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ เกิดนำเรื่องไปฟ้องต่อศาลว่า .. นายกรัฐมนตรีเจตนาละเว้น หรือก้าวล่วงพระราชอำนาจเสียเอง
ในภายหลัง จะทำอย่างไร ?".

- อ้าว ไม่แน่นะครับ ...อย่าทำเป็นเล่นไป เพราะประเทศไทยนั้น อะไรๆ มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เพราะอำนาจมันก็ไม่ได้อยู่คงทนถาวรเสียที่ไหน ถ้ามันจะเกิดก็คงห้ามไม่ได้หรอกครับ จริงไหมท่านนายก.

- งานนี้มีคนคิดนะครับ ผมจะกระซิบให้ทราบไว้.
--------------------------------

สงฆ์เตือนนายกบิ๊กตู่ จงคิดดี ๆ ต่อการดำเนินการที่ล่อแหลมในครั้งนี้.
...........................................

- จากนี้ต่อไป ตัวนายกรัฐมนตรีนั้นแหละ จะถูกกดดันจากสังคม ในความชอบธรรมเสียเอง .

- ทีนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปว่า นายกฯ จะไปทางไหน ออกทางไหน ระหว่างขาวกับดำ.

- แต่เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ร่วมกันวิคราะห์แล้ว เห็นตรงกันว่า...
"ถึงขนาดกฤษฎีกา ตีความออกมาแบบนี้แล้ว คงไม่มีทางเลือกแล้ว อีกอย่างเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจได้ หรือต้องตรวจสอบประวัติอื่นใดก่อน หรืออ้างใด ๆ ได้ตามอำเภอใจ".

- หากไม่เสนอต่อไปตามลำดับ หรือส่อเจตนายืด เพื่อดึงเรื่องไว้ ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นแหละ..
"ก็อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเอง หรืออาจถึงขั้น ถูกกล่าวหาว่า ก้าวล่วงพระราขอำนาจ ก็เป็นได้".

- ครั้นจะเสนอจริง ๆ ก็ใช่ง่าย เพราะชีวิตดันไปติดหนี้บุญคุณคนไว้มาก เพื่อแลกกับอำนาจที่ได้มา.

- ดังนั้น ตามรูปการณ์ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็จะถูกแก๊งค์ชั่วขี่คอเอาแบบหมดราศรี ซึ่งก็น่าเหนื่อยใจแทนนะครับว่าไปแล้ว ไม่พูดต่อดีกว่าตรงนี้.- แต่ขอเตือนท่านนายกว่า .. 
"อันงานบริหารราชการแผ่นดินสำคัญเช่นนี้ คงตัดสินใจได้ไม่ยากหรอกครับ เลือกฝ่ายก็ไม่ยากด้วย หากท่านตั้งจิตให้เป็นกุศล".
- เพราะระเบียบ แบบแผน ราชประเพณีมันมีให้ถือปฎิบัติอยู่แล้ว.
- นอกจากท่านจะไปซวยโดนคุณไสย์ดำที่ผสมเลือดจริง ๆ ดังที่เขาลือเท่านั้นแหละครับ.

- ที่จะทำให้นายกมืดบอด จนถึงกับออกปากฆ่าตัวเองว่า...
"ไม่เสนอสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช เพราะคดีความยังไม่จบ".

- ตรงนี้ เจ้าคุณเบอร์ลิน ก็อยากจะฝากใครก็ได้ ที่อยู่เมืองไทยให้ช่วยเดินไปถามถึงหน้าห้องนายกดังๆ ให้หน่อยว่า .. "ที่ว่าเพราะคดีความยังไม่จบนั้น เป็นคดีความใคร? เป็นคดีความท่านธัมมชโย ที่ยังไม่จบหรือครับ?

แล้วนั้นมันเกี่ยวอะไร กับการตั้งสมเด็จวัดปากน้ำเป็นสังฆราช? 

มันคนละเรื่องกัน คนเป็นถึงนายก อย่า (เสือก) เอามาพันกัน จนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไปเลย จงอย่าลำพองใจอยู่เลย

วันนี้กับวันวานมันไม่เหมือนกันแล้ว ท่านก็คงทราบแก่ใจดี ผมจะบอกให้ เพื่อนกอดคอกับท่านมาแท้ ๆ ยังคิดงัดเก้าอี้ท่านทุกวันเลย อย่าคิดว่า คนเป็นนายกฯ จะทำอะไรก็ได้ ตามอำเภอใจอย่าลืมนะครับว่า ... นี่มันเรื่องศรัทธา เรื่องศาสนา เรื่องเวรกรรม ไม่ใช่เรื่องทหาร ไม่ใช่เรื่องการเมือง

อย่าเอาการเมืองมาเล่นการศาสนา ! อย่าเอาการทำลายทางการเมือง มาทำลายพระสงฆ์องค์เจ้าทางศาสนา มันจะพาส่งถึงนรกได้เร็ว
ผมขอเตือนหนักๆ ว่า.. อย่าท้าทายศรัทธา อย่าบีบคั้น อย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมกับพระสงฆ์เลย".

- เตือนแค่นี้แหละครับ อาจพูดแรง แต่คนอย่างผมมีความจริงใจต่อผู้คนเสมอครับ.
...........................................

ย้ำความชอบธรรม ต้อง สมเด็จช่วง เท่านั้น.

- ผมจะพูดตามธรรมวินัย และกฎหมายเท่านั้นนะครับ.
- กรณีหลวงพ่อสมเด็จช่วง ที่จะไม่สามารถขึ้นเป็นสังฆราชได้นั้น.
- ก็ด้วยกฎหมายเปิดช่องเพียงทางเดียว ที่ไม่สามารถตั้งได้ นั้นคือ ..
"กรณีเกิดสมเด็จวัดปากน้ำไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้น".
- แต่ทุกวันนี้ท่านหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำฯ ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง เดินขึ้นเหนือล่องใต้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง.
- คณะสงฆ์จึงขอถามนายกว่า.. "ท่านยังจะอ้างอะไรได้ครับ"
- ก็อย่าให้สังคมเขาคิดอีกนะครับว่า.. "ไม่รู้จะอ้างอะไรเป็นเหตุ เลยอ้างตามแก๊งค์ชั่ว ว่า.. "คดีความยังไม่จบ".

- หากเป็นเช่นนี้จริงละก็ บอกตรง ๆ ว่า ท่านจะอายุสั้นครับ.
- สื่อถึงทั้งหมด ตั้งแต่แก๊งค์ชั่ว ถึงเสนาบดี จนถึงนายกรัฐมนตรี ผมเองก็ไม่อยากจะเอาคำพูดของท่าน พระมหาเถระระดับ กรรมการ มส. มาพูดให้ฟังว่า..."งานนี้ เรียกว่า มันรวมหัวกัน เพื่อรุมกินโต๊ะพระเเก่ๆ รูปหนึ่ง ทั้งๆ ที่ มส. ก็มีมติไปแล้ว ทำลงไปได้อย่างไร จิตใจมันทำด้วยอะไรกันน้อ".

- ดังนั้น ถึงตรงนี้ ผม และทีมงาน ก็ขอเป็นตัวแทนชาวพุทธทั้งแผ่นดิน สื่อไปถึง ท่านนายกบิ๊กตู่ว่า...

"ขอให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้ถวายเกียรติคณะสงฆ์ โดยการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ตามที่มหาเถรสมาคม ทั้งฝ่ายธรรมยุติ และมหานิกาย ได้มีมติไปแล้ว

 ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการด้วยเถิด ทั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อสมเด็จช่วงจะเป็นสังฆราช แต่เพื่อเป็นการรักษาสถาบันสงฆ์ ถือเป็นการทำดีต่อพระศาสนา และหวังดีต่อบ้านเมืองโดยรวม".
------------------------------

จบกันสักทีกับเรื่องที่อ้างป่วนรายวัน.

- นายกรัฐมนตรีครับ ผมจะอะไรบอกให้รู้อย่าง คือ ไอ้เรื่องที่ พุทธอิสระ ที่อ้างว่า ผิดวินัย ดีเอสไอ อ้างว่า ครอบครองรถหรู รัฐมนตรียุติธรรมอ้างว่าครอบครอบรถหลีกเลี่ยงภาษี.

- สุดท้าย ตัวนายกรัฐมนตรี ก็ออกมาอ้างว่า "มีคดีความ อ้างขัดกฏหมาย".
- สารพัดอ้างอยู่ทุกวี่ทุกวันโดยไม่สนใจใดๆ ใคร ๆ เลยนั้น.
- จากนั้น ท่านนายก จึงยกมาอ้างซ้ำ และไม่เสนอให้สมเด็จช่วง ขึ้นเป็นสังฆราชสักทีนั้น.

- ไอ้การอ้างแบบข้างๆ คู ๆ อย่างนี้ ชาวบ้านธรรมดา ๆ ซื่อ ๆ เขาเรียกง่าย ๆ กันว่า "โกงกันตาใสๆ".

- บรรยากาศ และอารมณ์ของชาวบ้านชาวเมือง พวกเขาไม่ให้ราคากับ คนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเลยครับ.

- สรุป แต่ถ้าท่านนายกต่อต้าน และจะไม่เอาสมเด็จวัดปากน้ำ จริง ๆ ก็บอกตรงๆ มาเลยครับ.- ซึ่งลูกศิษย์สมเด็จช่วง ที่มีอยู่เกือบค่อนประเทศเขาว่าฝากผมมาแบบนี้ครับ คือ ขอให้บอกตรง ๆ ออกมาเลย ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว โต ๆ กันจนจะเข้าโลงกันอยู่แล้ว ตรง ๆ ดีกว่า.

- ขอรัฐบาลอย่าเที่ยวไปยก ไปอ้างแบบปัญญาอ่อนอยู่เลยครับ.
- เพราะว่าไปแล้ว ผู้คนเขาไม่ได้กินผักกินหญ้ากันสักหน่อย เขาก็กินข้าวเหมือนกับรัฐมนตรี เหมือนกับท่านนายกนั้นแหละ อย่าคิดว่าฉลาดอยู่คนเดียวไปเลย.
----------------------------

แลกกันแบบนี้เอาไหมท่านนายกบิ๊กตู่.
- เอาที่ใจเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาม ที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั่วระเทศคิดนะครับ... "ก็ใน เมื่อรัฐบาล ไม่มีเกียรติที่จะถวาย ให้กับคณะสงฆ์ กับพระศาสนาแล้ว พวกคุณก็ไม่สมควรได้รับเกียรติ จากคณะสงฆ์เช่นกัน".  แบบนี้ชัดไหมครับ.

- ผมคิดว่า คงน่าจะถึงเวลาที่ชาวพุทธทั้งโลกจะออกมาสวดมนต์ให้พรนายกได้แล้วกระมังครับ.

- ถึงตรงนี้ ผมชักเริ่มจะเห็นด้วยกับ เจ้าคุณประสารที่ออกหนังสือถึงพระทั่วประเทศเสียแล้วซีครับ.- ขอถามย้ำกับคนเป็นนายกรัฐมนตรีไทยปัจจุบันว่า...
"ท่านจะเอากันอย่างนี้ จะอยู่กันอย่างนี้จริงๆ ใช่ไหมครับท่านนายก".
- ขอให้ท่านช่วยตอบชัด ๆ ให้พระสงฆ์ทั้งประเทศได้ฟังกับหูสักทีนะครับ. นี่ไม่ใช่เป็นการข่มขู่หรือมาป่วนอะไรนะครับ เป็นแค่พูดเฉยๆ ครับ.

- โพสต์นี้ ผมพูดถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ เยอะหน่อย เพราะดูเหมือนเรื่องนี้ มันใกล้คอหอยท่านมามากแล้ว.

- ผมก็จะขอสรุปเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี ที่ชื่อบิ๊กตู่คนนี้ให้สังคมได้พิจารณาว่า... "เมื่อสองปีก่อน มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ท่านบอกผมต่อหน้าว่า.. "คุณประยุทธ เล่นการเมือง ยิ่งกว่า นักการเมือง" เรื่องนี้ จริงหรือไม่จริง คงไม่ใช่เรื่องของผมนะครับ.
--------------------------------


สรุปเบา ๆ แต่เอาจริง ว่า...
- การที่นายกรัฐมนตรี ออกมาบอกต่อ ปชช. หลังกฤษฎีกาตีความทำนองว่า .... "จะไม่นำชื่อทูลเกล้า ฯ เสนอ ขณะที่คดีความยังมีนั้น".

- เจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน ที่เคยมีผลงานอันลือลั่นปฐพีมาแล้วเป็นเครื่องการันตี.

- ก็ไม่คิดจะไปตำหนิอะไรท่านนายกหรอกครับ เพราะว่าไปแล้ว มันก็เป็นสิทธิ์ และหน้าที่ของท่าน และก็ถูกแล้ว ควรแล้วที่ท่านบอกว่า... "หากคดีความ ยังไม่จบ จะไม่นำทูลเกล้า ฯ".
- เพราะหากนำขึ้นทูลเกล้า ฯ คนที่จะเป็นคดีก็คงจะเป็นตัวท่านนายกเองนะแหละ.

- แต่ที่สังคมพากันสงสัย ก็คือ... "ท่านออกมาพูดแบบนี้เพื่ออะไรครับ
หรือท่านมีนัยยะอะไร ที่แอบแฝงอยู่ในใจอีกละครับ".

- ก่อนจบโพสต์นึ้ ผมก็จะขอบอกชัด ๆ และสื่อตรงไปยังแก๊งค์ชั่วทั้งหลาย ตั้งแต่หัวหน้าชักใยบงการ ถึง สมเด็จส้มหล่น ยันลูกไล่ทั้งหลายว่า.... 

"เรื่องคดีความ ไม่ยากครับ รอให้ได้จังหวะดี ๆ เสียก่อน เดี๋ยวเจ้าคุณเบอร์ลิน และทีมงาน จัดส่งไปถวายให้ถึงกุฎิ จะเอาแบบสมน้ำสมเนื้อแหละครับ จะเอาให้หนักเบาไปตามลำดับสมณศักดิ์ไปเลย ถึงวันนั้น ไอ้ที่ "เฮสาธุกันลั่นห้อง" นั้น ก็จะได้ "ชวด" กันเสียให้หมด อยากเล่นไม่เลิกกันดีนัก".

- คิดชั่วแม้แต่จะจัดการกับพระเด็ก ๆ อย่างเจ้าคุณเบอร์ลิน ทำไมชั่งมีจิตใจโหดร้าย ไม่สมกับท่าทางเคร่งเลยก็ไม่รู้.

- เป็นพระเป็นสงฆ์บวชจนจะแก่ตายอยู่แล้ว "ดันเล่นการเมืองในผ้าเหลืองอีก".

- จำคำผมได้ไหมครับว่า.. "มาไงไปงั้น คดีมาก็คดีไป" หยวน ๆ นะครับ หลวงพ่อ.

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 12.07.2016

แนบข่าวนสพ. กฤษฎีกาตีความ ม.7.
รัฐบาลอ้างมีคดีความ! อ้างขัดกฏหมาย!! หรือเรียกง่าย ๆ กันว่า "โกงกันตาใสๆ". รัฐบาลอ้างมีคดีความ! อ้างขัดกฏหมาย!! หรือเรียกง่าย ๆ กันว่า "โกงกันตาใสๆ". Reviewed by Numjai Pimsuy on 00:40 Rating: 5

88 ความคิดเห็น:

 1. ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ถูกใจใครบ้างคนล่ะสิ

  ตอบลบ
 2. ขอให้ทุกท่านค่อยๆอ่าน ค่อยๆศึกษาด้วยใจกลางๆปราศจากอคติ และมาช่วยกันว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อรักษาพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 3. ขอให้ทุกท่านค่อยๆอ่าน ค่อยๆศึกษาด้วยใจกลางๆปราศจากอคติ และมาช่วยกันว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อรักษาพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 4. สนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสังหราชครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เล่นกับพระศาสนาเลยนะคะท่านนายก อย่าลืมว่ากรรมมีจริงนะคะ

   ลบ
  2. เล่นกับพระศาสนาเลยนะคะท่านนายก อย่าลืมว่ากรรมมีจริงนะคะ

   ลบ
 5. มาร่วมใจกันต้านภัยพระศาสนา

  ตอบลบ
 6. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีงาม ทำคุณประโยชน์มากมาย ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ศรัทธาทั่วประเทศ สมแล้วกับการเป็นสมเด็จพระสังฆราช ประมุขแห่งสงฆ์ในไทย

  ตอบลบ
 7. สมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆาราชค่ะ

  ตอบลบ
 8. สมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆาราชค่ะ

  ตอบลบ
 9. ขอให้ท่านนายกอย่าขัดขวางการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเลยนะคะ...ขอท่านนายกให้การสนับสนุนสมเด็จช่วงผู้มีคุณงามความดีอย่างที่สุดแล้วเป็นที่ยอมรับของศาสนจักรเพื่อแผ่นดินไทยจะได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 10. ใช่ค่ะ ถูกต้องทุกประการไม่เข้าใจว่าทำไมยังดันทุรังทำไปได้ ควรหยุดได้แล้ว ประชาชนรู้หมดแล้วว่าเป็นการใส่ร้ายและไม่ยุติธรรมมาก ๆ ที่สุด เป็นเรื่องใหญ่ในประเทศเลยก็ว่าได้

  ตอบลบ
 11. ขอให้รัฐบาลโดยนายยกรัฐมนตรี ได้ถวายเกียรติคณะสงฆฺ์ โดยการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ตามที้มหาเถรสมคม ทั้งฝ่ายธรรมยุติและฝ่ายมหานิกาย ไดมีมติแล้ว

  ตอบลบ
 12. เรื่องของคณะสงฆ์ทำไมไม่ให้ความเคารพต่อมส.
  มีมติ เห็นสมควรอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำเหมาะสมเป็นพระสังฆราช

  ตอบลบ
 13. สุดยอด ครบทุกข้อมูลเลยค่ะ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณข้อความดีๆให้ชาวพุทธรู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้น ชว่ยกันออกมาปกป้องพระศาสนากันให้มากๆ

  ตอบลบ
 15. ..

  ..กราบถวาบกำลังใจ..

  ..แด่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน..

  ..กราบ กราบ กราบ..

  ..

  ..ท่านคือพุทธบุตรที่แท้จริง..

  ..

  ..เราสนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำ..

  ..เป็นสมเด็จพระสังฆราชตามมติมส. ..

  ..

  ตอบลบ
 16. ขอสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชค่ะ

  ตอบลบ
 17. อยากให้ท่านนายกฯ พิจารณาปัญหาเหล่านี้ให้ดีอีกครั้งนะคะ เรี่องของสงฆ์ก็ควรให้คณะสงฆ์จัดการไป เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังแรงกล้าอยู่ตัวคนพุทธทุกคน ความศรัทธากับอำนาจ เป็นสิ่งที่น่ากลัวพอกัน วันนี้ท่านมีอำนาจ แต่อย่าคิดนะคะว่า อำนาจจะสามารถทำลายความศรัทธาได้ ท่านไม่สามารถสั่งใครให้เลิกศรัทธาใครได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่ต้องใช้ความศรัทธาล้มล้างระบบอำนาจที่คอยกดดัน คิดดูให้ดีนะคะ อะไรจะเกิดขึ้น

  ตอบลบ
 18. กราบหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพครับ

  ตอบลบ
 19. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 20. นายกควรทำให้ถูกต้องเถอะครับ

  ตอบลบ
 21. ทำสิ่งที่ถูกต้องเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 22. ขอสนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นสังฆราชค่ะ

  ตอบลบ
 23. ปัญหาไม่ได้อยู่ทึ่คณะสงฆ์นะคะ แต่อยู่ที่ฆราวาสที่เข้ามาอยากจะยุ่งเรื่องของพระ

  ตอบลบ
 24. พระพุทธศาสนาเที่ยงตรงที่สุด ยิ่งกว่ากฎหมายใดๆ
  -กฏแห่งกรรมไม่มีเส้นสาย ผลประโยชน์เอื้อใคร
  -กฎหมายตั้งโดยมนุษย์ ตามยุคตามอำนาจสังคมหรือชนชั้นปกครองอาจไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ได้

  ตอบลบ
 25. นายกควรเอาบุญใหญ่ในศาสนาพุทธสักครั้ง บุญนี้จะคุ้มครองประเทศให้เจริญขึ้น

  ตอบลบ
 26. พระพุทธศาสนาเที่ยงตรงที่สุด ยิ่งกว่ากฎหมายใดๆ
  -กฏแห่งกรรมไม่มีเส้นสาย ผลประโยชน์เอื้อใคร
  -กฎหมายตั้งโดยมนุษย์ ตามยุคตามอำนาจสังคมหรือชนชั้นปกครองอาจไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ได้

  ตอบลบ
 27. ท่านนายก โปรดสนับสนุน ปกป้องและคุ่มครองพระพุทธศาสนาจากการย่ำยีของพวกคิดทำลาย

  ตอบลบ
 28. อย่าให้ประวัติศาสน์ต้องจารึกว่ารัฐบาลยุคนี้รังแกพระพุทธศาสนา ลูกหลานจะสาปแช่งเอา

  ตอบลบ
 29. อย่าให้ประวัติศาสน์ต้องจารึกว่ารัฐบาลยุคนี้รังแกพระพุทธศาสนา ลูกหลานจะสาปแช่งเอา

  ตอบลบ
 30. ขอสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพราะมีความเหมาะสมที่สุดค่ะ

  ตอบลบ
 31. สู้เพื่อพระพุทธศาสนาไปด้วยกันนะคะ

  ตอบลบ
 32. เฉียบ คม ชัดเจน ค่ะท่านเจ้าคุณ

  ตอบลบ
 33. ข้อมูลของท่านเจ้าคุณถูกต้องแต่คงไม่ถูกใจคนอื่นน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 34. เราชาวพุทธ ควรมาปกป้อง...ศาสนาพุทธก่อนที่ ชาวไทยพุทธจะถูกกลืน หายไปจากแผ่นดินไทย คุณลองคิดดู ว่ายุคนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกับพระ ศาสนาอื่นทำอะไรได้ ได้สิทธิพิเศษ แต่ กับวัด เล็กวัดน้อย จะถูกยึด!!และตั้งข้อกล่าวหา ว่าผิด กฎหมาย...ตั้งสติทบทวนดีๆอย่ามีอคติ เปิดใจคิดสักนิด...

  ตอบลบ
 35. เราชาวพุทธ ควรมาปกป้อง...ศาสนาพุทธก่อนที่ ชาวไทยพุทธจะถูกกลืน หายไปจากแผ่นดินไทย คุณลองคิดดู ว่ายุคนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกับพระ ศาสนาอื่นทำอะไรได้ ได้สิทธิพิเศษ แต่ กับวัด เล็กวัดน้อย จะถูกยึด!!และตั้งข้อกล่าวหา ว่าผิด กฎหมาย...ตั้งสติทบทวนดีๆอย่ามีอคติ เปิดใจคิดสักนิด...

  ตอบลบ
 36. พระพุทธศาานาต้องอยู่คู่โลกนี้ตลอดไป จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

  ตอบลบ
 37. พระพุทธศาานาต้องอยู่คู่โลกนี้ตลอดไป จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

  ตอบลบ
 38. สาธุๆ ชัดเจนค่ะ กราบอนุโมทนาด้วยค่ะ ท่านเจ้าคุณฯ

  ตอบลบ
 39. ถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธ ต้องร่วมมือกันทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยการออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา สนับสนุนและทำนุบำรุงวัด ใกล้วัดไหนก็ไปวัดใกล้บ้านนั้น ท่านจะได้มีกำลังใจที่จะบวชเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

  ตอบลบ
 40. ขอสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราช

  ตอบลบ
 41. ในเมื่อไม่ให้เกียรติคณะสงฆ์ ก็ไม่สมควรรับเกียรติจากคณะสงฆ์

  ตอบลบ
 42. สนับสนุนสมเด็จช่วง เป็นพระสังฆราช ค่ะ

  ตอบลบ
 43. สนับสนุนสมเด็จช่วง เป็นพระสังฆราช ค่ะ

  ตอบลบ
 44. แต่งตั้งสมเด็จชว่งเป็นพระสังฆราชเถอะค่ะเป็นสิริมงคลไห้ชาวไทยเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 45. เจ้าประคุณสมเด็จเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเห็นมากๆครับท่านนายกไม่มีสิทธิ์มายับยั้งอะไรอีกแล้วงานนี้ถ้าไม่ตั้งก็เตรียมตัวกันเลยครับพี่น้องทั่วประเทศมาขับไล่พวกทำลายพระพุทธศาสนากัน

  ตอบลบ
 46. ทำสิ่งที่ถูกต้องเถอะค่ะ มันภาคภูมิใจกว่าทำเลวสำเร็จเยอะ

  ตอบลบ
 47. กรรมหนักมากนะทำกับพระกับวัด ระวังนะมันจะผลแบบเร็วแรง รับกันแแบไม่ทันตั้งตัวเลย

  ตอบลบ
 48. กรรมหนักมากนะทำกับพระกับวัด ระวังนะมันจะผลแบบเร็วแรง รับกันแแบไม่ทันตั้งตัวเลย

  ตอบลบ
 49. พวกเราจะไม่ทิ้งวัด สัญญา...

  ตอบลบ
 50. เราต้องออกมาช่วยกันยามพระพุทธศาสนามีภัย ขจัดคนจัญไร ช่วยกัน

  ตอบลบ
 51. นายกกำลังหาบาปใส่ตัวชัดๆๆๆ

  ตอบลบ
 52. ขอร่วมสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชคะ

  ตอบลบ
 53. สมเด็จวัดปากน้ำเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งพระสังฆราชที่สุด ณ เวลานี้ รัฐอย่าดึงเกมส์ให้เสียเวลาเลยนะ

  ตอบลบ
 54. กฤษฎีกาตีความออกมาแล้ว นายกฯก็ดำเนินการต่อสิ รออะไรอยู่หรือ

  ตอบลบ
 55. กฤษฎีกาตีความออกมาแล้ว นายกฯก็ดำเนินการต่อสิ รออะไรอยู่หรือ

  ตอบลบ
 56. ทำไมนายกไม่นำชื่อท่านสมเด็จไปทูลเกล้าสักที

  ตอบลบ
 57. กราบถวายกำลังใจมายังท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน ขอให้ท่านพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง นำความถูกต้องมาสู่สังคมต่อไปเจ้าค่ะ มติคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์ชัดเจน ถูกต้องตามประเพณี รอแต่ท่านนายกทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ แค่นั้นเอง รออะไรคะท่านนายกฯ

  ตอบลบ
 58. ขอถวายกำลังใจแด่เจ้ากรุงเบอร์ลินเจ้าค่ะขอให้บารมีธรรมจากพระนิพพานคุ้มครองท่านเจ้าคุณด้วยเจ้าค่ะขอให้พวกคนพาลที่ทำลายพระพุทธศนาส่งแพ้ภัยตัวเองด้วยเถิด

  ตอบลบ
 59. ชัดแล้วนะคะท่านนายก ขอได้โปรดนำชื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นทูลเกล้าถวายเถอะคะ เท่ากับท่านนายกได้คืนความสุขให้ประชาชนเลยนะคะ "ทำเถอะคะ"ได้บุญเยอะค่ะ ได้ใจประชาชนอีกด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 60. สาธุ ขอสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชเจ้าค่ะ หยุดได้แล้วพวกทำลายศาสนา

  ตอบลบ
 61. นายกไม่ใข่พุทธศาสนิกชน????

  ตอบลบ
 62. กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ครับ

  ตอบลบ
 63. กราบขอบพระคุณ พุทธบุตรแท้ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน ให้ข้อคิด สติเตือนใจ อย่างชัดเจน โปรดเถิดท่านนายก ฟังเสียงของสงฆ์ บ้านเมืองจะสงบ ปรองดองอย่างท่ี่ท่านต้องการ

  ตอบลบ
 64. เมื่อฤษฎีกาชี้ชัดว่า"มติ มส.ถูกต้อง"
  ทำไมยังจะดอง...ดึงเรื่องไว้อีกเล่า
  ขอได้โปรดนำชื่อสมเด็จช่วงฯขึ้นทูลเกล้า
  หาไม่เขาจะหล่าวหาว่า "โกงกันตาใสๆ".

  ตอบลบ
 65. ใครคือคนเอาโจรเข้ามาปล้นบ้านปล้นประเทศไทย
  จะรับผิดชอบอย่างไร สมควรที่คนไทยจะให้อยู่ในแผ่นดินนี้หรือไม่
  คนไทยทั้งแผ่นดินจงตื่นขึ้นมาทำความสะอาดบ้านได้แล้วอย่าปล่อยให้คนชั่วมาทำลายบ้านเมืองทำความสกปรกต่อไปเลยจะทำอะไรก็รีบทำเดี๋ยวมันจะสายเกินไป

  ตอบลบ
 66. เห็นด้วยเจ้าค่ะ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 67. เห็นด้วยค่ะชาวพุทธขอสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชค่ะ

  ตอบลบ
 68. สมเด็จช่วงท่านเป็นพระดี พระปฏิบัติชอบ ควรแต่งตั้งเป็นอย่างยิ่งค่ะ

  ตอบลบ
 69. กราบเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ฆราวาสต้องไม่ใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้า

  ตอบลบ
 70. กราบเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าค่ะ ฆราวาสต้องไม่ใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้า

  ตอบลบ
 71. " ขอให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้ถวายเกียรติคณะสงฆ์ โดยการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ตามที่มหาเถรสมาคม ทั้งฝ่ายธรรมยุติ และมหานิกาย ได้มีมติไปแล้ว ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการด้วยเถิด ทั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อสมเด็จช่วงจะเป็นสังฆราช แต่เพื่อเป็นการรักษาสถาบันสงฆ์ ถือเป็นการทำดีต่อพระศาสนา และหวังดีต่อบ้านเมืองโดยรวม".

  เจ้าคุณเบอร์ลิน

  ตอบลบ
 72. สนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช

  ตอบลบ
 73. สนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช

  ตอบลบ
 74. แม้จะแรง แต่ข้อมูลที่เป็นข้อแท้จริง สมควรได้รับการเผยแพร่ เพื่อคนในสังคมจะได้รับรู้ ส่วนการจะเชื่อหรือไม่ เชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญานส่วนตัวค่ะ ถ้าอยากให้วินิจฉัยได้ถูก อยากให้ทุกคนได้นั่งสมาธิ ขัดเกลากิเลสออกจากใจกันด้วย จะได้ไม่มีอคติค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ

  ตอบลบ
 75. ขอสนับสนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช ค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.