สถิติ ที่น่าสนใจ


สถิติ ที่น่าสนใจ : ถ้ามี คนในโลกนี้ 100 คนจะจัดกลุ่มผู้นับถือศาสนาได้เท่ากับ...
            31 คน เป็น คริสต์
            23 คนเป็น มุสลิม
            15 คน เป็น ฮินดู
            7 คนเป็น พุทธ
            7 คน เป็นศาสนาอื่นๆ
            16 คน ไม่นับถือศาสนา
จะเห็นว่าจำนวนอัตราประชากรชาวพุทธทั่วโลกเมื่อรวมกันแล้วทุกชาตินอกจากมีจำนวนที่น้อยกว่าทุก ๆ ศาสนาแล้วยังเป็นจำนวนที่เท่ากันกับกลุ่ม"ศาสนาอื่นๆ" อีกด้วยคนบวชน้อยลง แถมถูกเล่นงานจน
ศาสนบุคคลแทบไม่มีที่ยืนแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองก็ตามถ้าชาวพุทธ หันมาทะเลาะกันเองโดยที่สถานะของผู้ที่มัวทะเลาะกันเองนั้น
ต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันเองอีกด้วยแล้วละก็ความเป็นเอกภาพศาสนาพุทธในไทยก็อาจเสื่อมถอย และพังทลายลงได้ข้อดีของศาสนาพุทธในชาติไทยคือเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกให้กับทุกศาสนาเหลือเพียงอีก 2 สถาบัน คือรัฐชาติ ที่บริหารประเทศชาติกับบุคลากรทางศาสนาที่ถูกจุดชนวน ให้หันมาเป็นคู่ขัดแย้งกันเองต้องจบ และ อย่าให้ใครมาบงการสร้างความแตกร้าวอย่างที่เป็นอยู่ในศักราชนี้ต้องรักษาจุดยืนในบทบาทหน้าที่ของตนเองจะทะเลาะกันอยู่ทำไมจะมุ่งแก้ไขคนอื่นไปเพื่ออะไรในเมื่อ ที่พึ่งที่ดี ที่สุด มีอยู่แล้วตามพุทธโอวาทตรัสไว้ว่า
------
อัตตาหิ อัตตโน นาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
------
อย่าไปมุ่งแก้ไขคนอื่นเลยเพราะเราและท่าน ไม่ใช่ที่พึ่งของใคร
อย่างจีรังยั่งยืน
ทุกองค์กร ทุกฝ่าย ต่างมีเหตุผลดำเนินงานภายใต้กฎกติกาเดียวกันจึงควรหันมาแสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง ซึ่งกันและกัน
โดย : Thai Monks
ข้อมูลสำรวจโดย
Sources: CIA World Facebook,100people.org Pew Research Center
สถิติ ที่น่าสนใจ สถิติ ที่น่าสนใจ Reviewed by Numjai Pimsuy on 20:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.