ด่วน!!ใครกัน!ที่มุ่งทำลายพุทธศาสนา???

ถึงชาวพุทธทุกท่าน 

กรณีวัดพระธรรมกาย จะเห็นได้ว่า การกระทำของกลุ่มบุคคลที่อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI พยายามมุ่งที่จะทำลายพุทธศาสนาหรือไม่ 1.การบริจาคและการรับบริจาคถือว่าเป็นหัวใจ เป็นหลักคำสอนข้อแรกและสำคัญของศาสนาพุทธ การที่กลุ่มบุคคลที่อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI ให้ข้อกล่าวหาแก่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ว่าการรับบริจาคอาจเข้าข่ายว่ารับของโจร เท่ากับเป็นการตัดกำลัง ตัดรอน ทำลายความเชื่อในศาสนาพุทธ


2.กลุ่มบุคคลอาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI เจาะจงที่จะทำลายสถาบันของชาติ คือศาสนาพุทธ ทั้งๆที่มีองค์กรการกุศลอื่นๆอีกมากมาย เช่นสภากาชาดไทย ได้รับบริจาคจากคุณศภชัยด้วยเช่นกัน  แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับเลือกปฏิบัติ  เจาะจงหน่วยงานองค์กรพุทธศาสนา 


3.เมื่อตั้งข้อหาแล้ว พยายามเร่งรัด ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย คือไม่มาสอบสวนหาข้อมูลจากผู้ที่ถูกกล่าวหา  เป็นการตั้งข้อกล่าวหาเพื่อมุ่งทำลายชื่อเสียง และทำลายพุทธศาสนาหรือไม่ 


 4.ผู้ถูกกล่าวหา ป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นเครื่องยืนยัน ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการก้าวก่ายสิทธิมนุษยชนของผู้อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI เป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ไม่ยอมส่งหน่วยงานแพทย์ที่เป็นกลาง มาตรวจผู้ถูกกล่าวหา ได้ทำการเพิกเฉยเพื่อหวังผลที่จะประปรำความผิดให้กับผู้ถูกกล่าวหา อย่างไม่เป็นธรรม 
 5.การให้ผู้ถูกกล่าวหา รับทราบข้อกล่าวหา ในทางกฎหมายสามารถ ทำที่ไหนก็ได้ ซึ่งในการนี้ ทางผู้กล่าวหา ยินดี ที่จะให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดได้เหตุ เพราะผู้ถูกกล่าวหาป่วย  การกระทำดังกล่าวของผู้อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI กระทำอย่างนี้เพื่อมุ่งให้ผู้ที่ไม่รู้กฎหมาย เอนเอียงไปตามเหตุผลว่า ผู้ถูกกล่าวหาดื้อรั้นหรือไม่  ซึ่งความเป็นจริง และตามกฎหมาย DSI สามารถทำได้ แต่ไม่ทำเพื่อมุ่งหวังโยนความผิดให้กับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ 


6.การสร้างวาทะกรรมว่า: ไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไร ให้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรม  เป็นวาทะกรรมที่สร้างความเห็นแก่ตัวอย่างชัดแจ้งอย่างยิ่ง เพราะแค่การกล่าวหาโดยไม่ไตร่ตรอง และเลือกปฏิบัติ เท่ากับว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสีย ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างไร้ซึ่งความเป็นธรรม ซึ่งเป็นวาทะกรรม เพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนที่ไม่รู้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้น กลุ่มบุคคลที่อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI มุ่งหวังที่จะทำลายโดยชอบธรรมหรือไม่  


7. การกระทำของกลุ่มบุคคลที่อาศัยหน่วยงานของรัฐ DSI  มีความพยายามที่จะสร้างบรรทัดฐาน ในการทำลายพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ โดยการกล่าวหาพระภิกษุสงฆ์ องค์กรพุทธศาสนา ว่าการรับบริจาคอาจเข้าข่ายรับของโจร ซึ่งเป็นช่องทางในการทำลายวัด ทำลายพระต่างๆก็จะง่ายขึ้น อย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนาเลย ขอให้ทุกท่าน มีความรักสามัคคีกัน เข้าวัดปฎิบัติธรรมกันมากๆ  ภัยครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภัยของพุทธศาสนา

หนุ่ม บุรีรัมย์

เจ้าข้าเอ้ย>> ใครก็ได้ช่วยบอกดีเอสไอให้รีบมาดูคลิปนี้ด่วน!!! 
ประเด็นคดีพระธัมมชโย โดยอาจารย์สิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์ 

สื่อมวลชนและเจ้าหน้ารัฐ 
ชี้นำสังคมให้ทำลายวัดพระธรรมกาย 

พยายามชี้นำให้มีการจับกุม 
การกำจัดให้หมดสิ้น 

และการใช้อำนาจรัฐจัดการกับกลุ่มที่คุณไม่ชอบนั้น
เป็นเรื่องที่ทำเกินกว่าเหตุ 

ฟังดูว่าคนที่ไม่มีความลำเอียงคิดอย่างไร 

รายการห้องข่าว เล่าเรื่องสุดสัปดาห์
https://youtu.be/pcTJ1s4CU2U


ด่วน!!ใครกัน!ที่มุ่งทำลายพุทธศาสนา??? ด่วน!!ใครกัน!ที่มุ่งทำลายพุทธศาสนา??? Reviewed by Numjai Pimsuy on 05:29 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.