งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา >> ไพบูลย์ คุ้มฉายา ก็ถึงเวลาเช่นกัน!!

ตกงานจ้า!!

เมื่อเวลา 13.20 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวกับสื่อมวลชน ภายหลังการให้สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้า 

การดำเนินคดีกับ พระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

โดยระหว่างขึ้นรถออกจากกระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า "วันนี้ผมมาเก็บของ ผมไม่ได้ทำงานแล้ว"

#ลาก่อย ได้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติแล้ว สู้ๆ นะครับท่าน
----------------

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา 
ไพบูลย์ คุ้มฉายา ก็ถึงเวลาตกงาน
------------------

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่
ด้วยจิตอุเบกขา มุฑิตานิดๆ

--Thai Monks--
6/12/2559


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง องคมนตรี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งองคมนตรี

ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตร ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายเกษม วัฒนชัย
นายพลากร สุวรรณรัฐ
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
นายศุภชัย ภู่งาม
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พลเอกธีรชัย นาควานิช 
และ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นองคมนตรี

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
-----------------------
ที่มา https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_129693
Cr.Thai Monks
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา >> ไพบูลย์ คุ้มฉายา ก็ถึงเวลาเช่นกัน!! งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา >> ไพบูลย์ คุ้มฉายา ก็ถึงเวลาเช่นกัน!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 03:59 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.