DSI-ตร. ออกหมายเรียก,หมายจับ พระธัมมชโยและพระทัตตชีโว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!!


กราบเรียนองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางที่เคารพอย่างสูงยิ่ง     

 ข้าพเจ้า นางสาวศศินภา นิติธรรมปพน ในฐานะพุทธศาสนิกชน ละเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติผู้ฟ้องคดี 

ขอกราบขอบพระคุณองค์คณะตุลการศาลปกครองกลาง ที่พิจารณาคดีระหว่าง ผู้ฟ้องคดีและ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ที่ ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ถูกฟ้องคดี 

ตามหมายเลขคดีดำที่ ๑๘๗๔/๒๕๕๙๙  ด้วยความเที่ยงตรง และมีเมตตาให้รายละเอียดอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการเรียกร้องขอความเป็นธรรม ระหว่าง ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกาลข้างหน้า  

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ฟ้องคดี ทราบดีถึงผลของการพิจารณาคดีแต่การได้ออกมาบอกแก่สังคมว่า เกิดอะไรขึ้น ระหว่าง สถาบันชาติ และองค์กรหนึ่งที่เป็นหน่วยงานใหญ่ใน สถาบันศาสนา นั่นคือสิ่งที่เป็นความต้องการอันแท้จริงของข้าพเจ้า 


เพราะสิ่งเหล่านี้ จะกลายเป็น ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ เป็น "ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า" ที่ไม่รู้จบ ในชนชาติที่นับถือ พระพุทธศาสนาทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในประเทศ ที่ถือว่า เป็นศูนย์กลาง เป็นเมืองหลวงของชาวพุทธทั่วโลก (แต่ประมุขแห่งพุทธศาสนาของโลก ยังคงไม่อาจได้รับการสถาปนาแต่งตั้ง)


 นอกจาก จะเป็น “ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า" แล้ว คำ
ฟ้องทั้งที่เป็น คดีดำ และคดีแดง จะเป็นข้อมูล ในการ “ปฏิรูปองค์กรศาลปกครอง และศาลยุติธรรม" ในกาลต่อไปภายภาคหน้าซึ่งอาจไม่ทันในชาตินี้ ก็ต้องมีชาติหน้า สักชาติหนึ่ง ตามคติความเชื่อของทางพระพุทธศาสนา ว่าจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด หากเรายังไม่หมดสิ้นอาสวะกิเลส และเข้าสู่ อายตนะนิพพาน.

 การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม คงได้เกิดมีขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้น มิใช่จะกล่าวว่า ศาลฯไม่ยุติธรรม แต่เจตนาที่แท้จริง ต้องการจะบอกกล่าวแก่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะ สังคมชาวพุทธทั่วโลกว่า.. 

“กฎหมายไม่ใช่ตัวความยุติธรรม หากกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ยึด เจตนารมณ์ แห่งความยุติธรรมมาตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และ สุดท้ายที่จะมาจบลงที่ ตราชูของตุลาการ"          


ศศินภา  นิติธรรมปพน.            
ผู้เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา และ อนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ใน กมธ.จดหมายเหตุฯ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ.       

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙๙.        
DSI-ตร. ออกหมายเรียก,หมายจับ พระธัมมชโยและพระทัตตชีโว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!! DSI-ตร. ออกหมายเรียก,หมายจับ พระธัมมชโยและพระทัตตชีโว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 00:12 Rating: 5

19 ความคิดเห็น:

 1. DSI & ตำรวจ ทำผิดกฏหมายซะเองรึ๊??

  ตอบลบ
 2. เมื่อมุ่งจับผิด
  ใจจะเศ้ราหมอง
  ต้องเป็นสัตว์"นรก"ตกทุกข์ยาวนาน

  ตอบลบ
 3. " ผู้ใดคิดประทุษร้าย
  ต่อผู้ไม่คิดประทุษร้ายตอบ
  โดยบุคคลนั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรม

  เสมือนเขาโปรยฝุ่นขึ้นไปในอากาศ
  ฝุ่นนั้นย่อมปลิวตามลมตก
  มาที่ตัวคนโปรยนั้นแล "

  ตอบลบ
 4. ใครทำกรรมใดไว้
  ตนย่อมได้รับผลของกรรมนั้น
  คงไม่นานค่ะD

  ตอบลบ
 5. เราชาวไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เรายืนหยัดมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว
  เราพี่น้องร่วมร้องเพลงชาติไทย
  เราจะได้ภูมิใจชาติไทยดี
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราถือสัตย์เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรี
  เราจะร่วมต่อสู้เป็นชาติพลี
  เราจะมีตำนานขานยาวไกล...

  ตอบลบ
 6. คงจะชอบหรอกนะ มาเยี่ยมวัดไม่กี่วันประเคนให้ตั้ง 158 คดีแล้ว นี่วัดผิดจริงหรือโดนรัฐกลั่นแกล้งคะ

  ตอบลบ
 7. เราชาวไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เรายืนหยัดมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว
  เราพี่น้องร่วมร้องเพลงชาติไทย
  เราจะได้ภูมิใจชาติไทยดี
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราถือสัตย์เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรี
  เราจะร่วมต่อสู้เป็นชาติพลี
  เราจะมีตำนานขานยาวไกล...

  ตอบลบ
 8. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 9. มันไม่ถูกตั้งแต่ต้นเลยค่ะ เพราะถ้าใช้กฏหมายจริง ก็จะไม่มีใครเดือดร้อนเหมือนวันนี้

  ตอบลบ
 10. มันไม่ถูกตั้งแต่ต้นเลยค่ะ เพราะถ้าใช้กฏหมายจริง ก็จะไม่มีใครเดือดร้อนเหมือนวันนี้

  ตอบลบ
 11. ขอเมฆหมอกร้ายที่ปกคลุมประเทศไทยจงมลายหายไป
  ให้ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ

  ตอบลบ
 12. ขอเมฆหมอกร้ายที่ปกคลุมประเทศไทยจงมลายหายไป
  ให้ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ

  ตอบลบ
 13. ทำร้ายพระสงฆ์ผู้ทรงศิล! คิดดีแล้วหรือ!หมดยศหมดอำนาจหมดวาสนา จะโดนตราหน้าว่าเป็นคนทำร้ายพระศาสนา!ใจจะเศร้าหมองเอง จะมีอบายเป็นที่ไป

  ตอบลบ
 14. ยัดเยียดข้อหาให้พระบาปหนักที่สุด

  ตอบลบ
 15. หลวงพ่อทำถูกกฎหมาย แต่ทำผิดที่ ทำไม่ถูกใจใคร(ผู้มีอำนาจ)บางคน เรื่องราวก็เลยเป็นเช่นนี้แล.

  ตอบลบ
 16. นี้ใช้กฏหมายโดยไม่ชอบ ออกคีดยึดกำเเพงวัดเป็นของกลาง ทั้งที่ พรบ.สงฆ์ห้ามยึดทรัพย์
  มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้ว่า ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

  .

  ตอบลบ
 17. กฎหมายไม่ยุติธรรม รอวิบากกรรมทำหน้าที่ละกัน

  ตอบลบ
 18. เรารักพระพุทธศาสนายิ่งชีวิต ขอความยุติธรรม ความถูกต้องจงเกิดขึ้นในเร็ววัน

  ตอบลบ
 19. ศาสนาพุทธให้ชีวิตที่เกิดใหม่ในทางธรรมชีวิตนี้ขอมอบแด่ศาสนาพุทธศาสนาเดียว
  ขอความเป็นธรรมจงเกิดกับผู้มีใจบริสุทธิ์ด้วยเถิด สาธุ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.