เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทาย >>>พนักงานอัยการทำงานเป็นอิสระในการสั่งคดี!!!

๓๐ พย.ไม่ใช่การนัดชี้ชะตาหลวงพ่อฯ แต่เป็นการนัดชี้ ถึงความเป็นธรรมที่หลวงพ่อฯควรจะได้รับ หรือ ไม่ได้รับ !!!ที่ทนายพูดแบบนี้ เพราะตั้้งแต่เป็นทนายมา  จนจะเลิกอาชีพทนาย... ทนายไม่เคยเห็นมีใครกล้า  ไปกดดันพนักงานอัยการเลย แต่คราวนี้เห็นชัดเจนว่า  พนักงานอัยการถูกกดดัน 

ผู้ที่ไปกดดัน หลายคนไม่มีส่วนได้เสียในคดี แต่การไปกดดัน ทำให้เห็นชัดเจนว่า กระบวนการยุติธรรมถูกท้าทาย. 

ถ้ากระบวนการยุติธรรมแพ้อำนาจภายนอก แล้วที่พึงของประชาชนจะอยู่ตรงไหน ? ทนายงงจัง ใครตอบได้ไหม ?

นายกฯ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ ก็ยังไม่กล้าแสดงออกมาเพื่อกดดันพนักงานอัยการ นั้น เป็นสิ่งถูกต้องแล้ว

 พนักงานอัยการทำงานเป็นอิสระในการสั่งคดี ไม่ใช่ทำงานแบบต้องฟังคำสั่งคนนอก ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรือใหญ่แค่ไหน!

อย่าลืมว่าการรับของโจร ผู้รับต้องรู้ว่าเป็นของที่ผิดกฏหมาย อย่างคดีเพชรซาอุ รับของโจรชัดเจน เพราะนายเกียงไกร นั้น เป็นแค่คนบ้านนอก แต่มีทรัพย์มูลค่ามหาศาล แถมไปแอบซื้อขาย กันในราคาถูก ดังนั้นไม่ต้องเถียง รับของโจรแน่นอน !!หลักปฎิบัติของสงฆ์ในพุทธศาสนา การรับทรัพย์จากการบริจาค ถือว่า เป็นของธรรมดา มีรับกันทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี  

ไม่มีพระสงฆ์องค์ไหนจะเคยคิดมาก่อนว่า สักวันหนึ่ง ทรัพย์ที่รับบริจาคมา จะทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน กลายเป็นผู้ร้ายถ้าพนักงานอัยการสั่งฟ้องหลวงพ่อฯ ถือว่าหักข้อปฎิบัติของสงฆ์ แล้วจะให้สงฆ์ทำตัวอย่างไร เมื่อมีคนนำทรัพย์สินเงินทองมาบริจาค

เมื่อการรับบริจาคมาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันนี้ ไม่เคยมีคดีแบบนี้ แล้ววันหนึ่ง เกิดคดีกับหลวงพ่อฯ จะให้ลูกศิษย์อยู่เฉยๆ ไม่เรียกร้องต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อนั้นซิแปลก!!กฏหมายอาญาจะต้องดูเจตนา แต่เมื่อขาดเจตนาก็ถือว่าไม่ผิด
เงินที่บริจาคมา ข่าวว่า นำไปสร้างศาสนสถาน นั้นย่อมเห็นชัดเจนว่า เป็นการรับบริจาค ตามเจตนาของผู้บริจาค.

 ไม่ใช่รับแล้วเก็บไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือเอาไปแบ่งกันระหว่างผู้บริจาคกับหลวงพ่อ ถ้าเป็นแบบนั้น ทนายก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เลย  

ปล่อยคนผิดสิบคน ดีกว่าเอาคนไม่ผิดคนเดียวเข้าคุก นั้นคือหลักของความยุติธรรม   


ยุติธรรม ยุติธรรม ยุติธรรม  ขอเพียงแค่นี้สำหรับลูกศิษย์หลวงพ่อและของทนายครับ


ทนายนิทัศน์  ประเสริฐเนติกุล 
อาทิตย์ ที่ ๒๐พย.๕๙ ๑๙.๔๐น.
เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทาย >>>พนักงานอัยการทำงานเป็นอิสระในการสั่งคดี!!! เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทาย >>>พนักงานอัยการทำงานเป็นอิสระในการสั่งคดี!!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 00:52 Rating: 5

27 ความคิดเห็น:

 1. 30พย.นี้เป็นการวัดว่าอำนาจมืดจะอยู่เหนืออัยการหรือไม่ กล้าข่มขู่อัยการออกสื่อ จะประท้วง เขาคงคิดว่าผู้บงการของเขาใหญ่โตกว่าอัยการ แล้วจะคอยดูว่ายุคนี้ยังเหลือผู้ทรงความยุติธรรมอีกหรือไม่

  ตอบลบ
 2. แสดงความบ้าอำนาจออกมาให้คนเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้ครับ

  ตอบลบ
 3. ธงชาติไทยทำไมต้องสามสี
  ธงชาติมีสามสีฉันสงสัย
  ธงชาติมีความหมายเป็นเช่นไร
  ธงชาติใครช่วยตอบให้หายงง
  ธงชาติไทยทำไมสีต้องสาม
  ธงชาติงามตอบถามให้สัยสง
  ธงชาตินี้ช่วยบอกฉันตามตรง
  ธงชาติคงความหมายที่สำคัญ
  ธงชาติไทยฉันเกิดก็สีนี้
  ธงชาตินี่อยากบอกอะไรฉัน
  ธงชาติเราคงหมายสายสัมพันธ์
  ธงชาตินั้นสำคัญสัญลักษณ์ไทย...

  ตอบลบ
 4. สมควรแล้วหรือกับตำแหน่งอันทรงเกียรติ ย้ำเมืองพุทธน่ะท่าน อย่าคลั่งจนเกินงาม

  ตอบลบ
 5. สมควรแล้วหรือกับตำแหน่งอันทรงเกียรติ ย้ำเมืองพุทธน่ะท่าน อย่าคลั่งจนเกินงาม

  ตอบลบ
 6. บทท้าท้ายของอัยการว่าจะยอมอยู่ใต้อำนาจฝ่ายดำหรือจะผดุงความเป็นธรรม.... สมเป็นข้าราชการของพระราชา

  ตอบลบ
 7. ถ้ายังมีการฝืนยัดเยียอคดีให้หลวงพ่อวัดพระธรรมาย แต่ละคดีไม่จริงทั้งนั้น ยอมไม่ได้เราจะเรียกร้องความเป้นธรรมให้ปรากฏ

  ตอบลบ
 8. เป็็นอาการของคนทีี่่รูู้้เรืื่่องทางโลกยัังไม่่สมบููรณ์์ถููกโลกธรรม8ครอบ และทางธรรมไม่่ต้้องถามหาว่่ามีีเม่่าไร เห็็นผิิด คิิดผิิด ทำผิิดกัันขนาดนีี้้ ใครเข้้าข้้างคนผิิดก็็ผิิดมนุุษย์์แล้้ว จะลากกัันไปนรกนะซิิ

  ตอบลบ
 9. เป็็นอาการของคนทีี่่รูู้้เรืื่่องทางโลกยัังไม่่สมบููรณ์์ถููกโลกธรรม8ครอบ และทางธรรมไม่่ต้้องถามหาว่่ามีีเม่่าไร เห็็นผิิด คิิดผิิด ทำผิิดกัันขนาดนีี้้ ใครเข้้าข้้างคนผิิดก็็ผิิดมนุุษย์์แล้้ว จะลากกัันไปนรกนะซิิ

  ตอบลบ
 10. ยืนหยัดบนความถูกต้อง นี่ซิค่าของความเป็นคน

  ตอบลบ
 11. คนพาลมักไม่สนใจกติกาของสังคมเป็นปกติ การอยู่ร่วมกับคนพาลจึงไม่สงบสุข

  ตอบลบ
 12. คนพาลมักไม่สนใจกติกาของสังคมเป็นปกติ การอยู่ร่วมกับคนพาลจึงไม่สงบสุข

  ตอบลบ
 13. เรารักพระพุทธศาสนาค่ะเมืองไทยคือเมืองพุทธค่ะ

  ตอบลบ
 14. เรารักพระพุทธศาสนาค่ะเมืองไทยคือเมืองพุทธค่ะ

  ตอบลบ
 15. โปรดหยุดใช้อำนาจทำลายพระพุทธศาสนาได้แล้วครับ

  ตอบลบ
 16. พระที่สร้างงานพระศาสนาใหญ่ๆระดับโลกหาได้น้อย หาควรไม่ที่จะเอาเรื่องไม่จริงไปใส่ความท่าน บาปนะพี่

  ตอบลบ
 17. ๓๐ พย.ไม่ใช่การนัดชี้ชะตาหลวงพ่อฯ แต่เป็นการนัดชี้ ถึงความเป็นธรรมที่หลวงพ่อฯควรจะได้รับ หรือ ไม่ได้รับ !!!

  หมายจับที่ออกมา เป็นหมายที่จับเพราะยังไม่ได้ไปให้ข้อมูล ยังไม่ได้เป็นหมายที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำผิดจริงหลายๆ ฝ่ายจึงยังไม่กล้าพลีผลามเข้าไปจับกุม หนึ่งเพราะยังไม่ได้ทำผิดร้ายแรง ไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้าย สองคือ ไม่ได้ทำผิดจริง กลัวโดนฟ้องกลับย้อนหลังภายหลัง จึงต้องคิดแล้ว คิดอีก ซึ่งจริงๆ ไม่ต้องคิด ล้มเลิกไปเลยดีกว่า

  ้เพราะการป่วยและอาพาธของหลวงพ่อ มีกฏหมายรองรับว่าสามารถมาขอข้อมูลที่วัดได้ แต่ไม่ยักกะพากันมา ประกาศปาวๆ ให้พระไปให้การ ก็รู้ดีนี่ว่าพระอาพาธ จะฝืนกันทำไม

  ตอบลบ
 18. เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 19. ยุติธรรม ยุติธรรม ยุติธรรม ขอเพียงแค่นี้สำหรับลูกศิษย์หลวงพ่อและของทนาย

  ตอบลบ
 20. เรารักพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 21. เราเชื่อมั่นในความยุติธรรม ของอัยการสูงสุดครับ

  ตอบลบ
 22. ขออนุโมทนาบุญและชื่นชมในความดีของท่านทนายที่ออกมาช่วยเขียน ช่วยพูดให้กับหลวงพ่อครับ ท่านคือคนดีที่แท้จริง ที่ยังเห็นความถูกต้อง และยุติธรรมเป็นใหญ่

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณ คุณทนายด้วยค่ะที่ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และปกป้องความถูกต้อง ดีงามค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 24. ใคร? ได้ประโยชน์อะไร ? จากการไล่ล่าเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย !

  สมาชิกสหกรณ์ จะได้อะไร ?
  ก็ได้ = ไม่ได้รับเงินคืนเหมือนเดิม !
  เพราะอะไร ?
  ก็เพราะกว่า 90 % มันยังไม่มีใครไปตามให้ไงครับ !
  และ 10 % ที่วัดพระธรรมกายเยียวยาไปให้
  ทางสหกรณ์ก็ทยอยให้สมาชิกมาเบิกไปแล้ว !
  ก็เยียวยาได้เท่า 10 % ! … 90 % ก็เดือดร้อนกันต่อไป !

  http://bethehistory.blogspot.sg/2016/11/blog-post_21.html

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณคุณทนายมากค่ะ

  ตอบลบ
 26. ผู้ใดช่วยรักษาและปกป้องพระพุทธศาสนา วัด และพระผู้บริสุทธิ์ ผู้นั้นย่อมได้บุญมหาศาล ได้รับความสุข ความเจริญ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ทุกชาติที่เกิดมา จะไม่มีภัยใดๆมากร้ำกรายได้เลย ในทางตรงกันข้าม ใครว่าร้ายวัด กล่าวหาพระผู้บริสุทธิ์ คิดทำลายพระพุทธศาสนา จะได้บาปมหันต์ ชีวิตตกต่ำ มีอบายเป็นที่ไป เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะถูกกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย อยู่ไม่เป็นสุขเอย.

  ตอบลบ
 27. เกิดมาพึ่งเคยเจอ บ้านเมืองนี้ข่มขู่อัยการ แทรกแซงอำนาจยุติธรรมได้ ไม่มีความผิดอย่างนั้นหรือ เจ้าหน้าที่รัฐช่วยตอบหน่อย???

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.