ขอคัดค้าน!!! ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ !

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๑
สมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน

     ด้วย DSI. ได้ปฏิบัติการบุกค้นวัดพระธรรมกายและได้สร้างความเสียหายให้เกิดกับวงการคณะสงฆ์ไทย ตามที่ข่าวได้เผยแพร่ทั่วไป ปรากฏแล้วนั้น


     สมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีพระ บุคคลและหรือกลุ่มบุคคลที่จ้องให้ร้ายและใส่ร้ายวัดและพระสงฆ์ด้วยเจตนาที่จะทำลายพระพุทธศาสนา

    กรณีที่ ๑ สมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน ไม่เห็นด้วยกับรัฐที่คอยให้ความคุ้มครองพระสุวิทย์และพวก คอยควบคุมบงการเจ้าหน้าที่รัฐให้ทำตามเจตนารมณ์ของตน ขณะที่พระสุวิทย์และพวกมีคดีอุกอาจหลายสิบคดี แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ดำเนินการเอาผิดใดๆเลย ซ้ำกลับให้การช่วยเหลือและปกป้อง ทำให้บุคคลดังกล่าวอาศัยอำนาจรัฐเข้ามาเล่นงานและทำลายศรัทธาของชาวพุทธและสาธุชนทั่วไป ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานรัฐยุติการรับฟังคำยุยงและใส่ร้ายของบุคคลดังกล่าวและพวกด้วย

    กรณีที่ ๒ การที่มีอดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้ออกมาให้ร้ายวัดและเจ้าอาวาสนั้น นับเป็นการเนรคุณต่อบุคคลและสถานที่ ที่เคยให้ที่พักอาศัย ให้การศึกษาเล่าเรียน ให้ชีวิตที่ดี แต่การที่อดีตลูกศิษย์วัดไม่สำนึกบุญคุณเช่นนี้ จัดว่าเป็นบุคคลอกตัญญู ไม่ควรคบค้าสมาคมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ขอให้รัฐอย่าได้ไปหลงเชื่อคำพูดใดๆของบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งรังแต่จะสร้างความแตกแยกและบานปลายไม่มีที่สุด    กรณีที่ ๓ กรณีที่บุคคลและหรือกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนา เสนอตัวเพื่อจะเข้ามาปฏิรูปคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ต่างปกครองสงบเรียบร้อยด้วยดี ไม่เคยไปใส่ร้ายและจ้องทำลายศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทยนี้เลย    ดังนั้น ขอให้บุคคลกลุ่มนอกพระพุทธศาสนาดังกล่าว ได้โปรดยุติการกระทำใดๆ ต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด้วย

สมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ขอคัดค้าน!!! ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ! ขอคัดค้าน!!! ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ! Reviewed by Numjai Pimsuy on 06:25 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.