world peace มีเอกสารชัดเจน ถูกต้องตามฎหมาย !!!

World peace valley  
ธรรมสถานเพื่อการเข้าถึงสันติสุขภายใน

"นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ"
 สุขอื่นใดเหนือกว่าใจหยุดนิ่ง ไม่มี !  การจะนั่งสมาธิได้ดี สถานที่สัปปายะเหมาะสมทั้งอาหาร อากาศ บุคคล ธรรมะ มีส่วนอย่างสำคัญ.. 

  เวิล์ดพิซวัลเลย์ เขาใหญ่ หรือ WPV มีสาธุชนใฝ่ธรรม ได้มานั่งปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุข สงบภายในกันมากมาย.. 

  เราชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวไทย มีมุมมองว่าจะปฏิบัติธรรมต้องเข้าป่า แล้วป่าไหนล่ะที่รัฐอนุญาตให้พระหรือโยมเข้าไปใช้

  สถานที่ปฏิบัติธรรมควรสมถะเรียบง่าย.. แล้วถ้าต้องรองรับคนที่มาปฏิบัติร่วมกันเป็น ๑,๐๐๐ คน/สัปดาห์ หมุนเวียนกันมาตลอดทั้งปี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จะให้ปักกลดนอนหรือ ?

  คำพูดที่ว่า.. คนปฏิบัติธรรมต้องสันโดษ ไม่ใช่หรูหรา ???  เป็นความจริง ความสันโดษไม่ได้วัดที่สิ่งก่อสร้างเพียงอย่างเดียว !

  คนที่มีความสุขที่สุด คือคนที่มี "ความสันโดษ" ในความเป็นจริง คนจนกับคนรวย ใครมีความสุขกว่ากัน ?  

คำตอบ : คนรวยที่มีวัตถุสิ่งของก็สันโดษได้ เพราะความสันโดษเป็นเรื่องของใจ  

  ท่านทั้งหลายพึงแยกแยะ "ความสันโดษสมถะ" กับ "ความอนาถา" ให้ได้ก่อน

  ความสันโดษ คือ การยินดีในสิ่งที่ตนเองได้ ในสิ่งที่ตนเองมี ความสันโดษของคนจน คนรวย อาจแตกต่างที่วัตถุภายนอก แต่ด้านจิตใจไม่แตกต่าง..  


   WPV เวิล์ดพิซเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ไม่ใช่รีสอร์ท แม้ดูอลังการ และสร้างให้มีอุปกรณ์พร้อมสรรพ เพื่อความสะดวก เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรม

  และสร้างเพื่อรองรับทุกท่านที่ปรารถนามาทำใจหยุดใจนิ่ง และพร้อมให้พักผ่อนได้ทั้งกายและใจ    วัดพระธรรมกายมีเจตนาดี ไม่มีธุรกิจแอบแฝง เจ้าภาพช่วยกันซื้อที่ถูกต้องตามกฏหมายทุกอย่าง 

  ไม่ได้บุกรุกที่ของรัฐ ตามที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้เป็นรีสอร์ท ไม่ได้หรูหราอะไร เพราะไปดูมาแล้ว ไม่ได้สร้างเพื่อผลกำไร แต่มุ่งที่จิตใจเป็นหลัก !


ธรรมรักษ์ ปธ.๙
ศึกษาข้อมูลเพิ่ม

  ที่ดิน world peace เดิม เป็นที่จัดสรรให้ทำกินทางการเกษตร โดยนิคมสร้างตนเอง ซึ่งตามกฎหมาย ออกให้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลำตะคอง 

  ตามกฎหมายแล้ว เมื่อเป็นสมาชิก และทำกินมาเกินห้าปี สามารถออก นค. 3 ให้ได้ ซึ่งถือเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์  โดยให้สมาชิกทำประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นหลัก หากจะทำอย่างอื่น ต้องขออนญาต จากอธิบดีเป็นรายๆ ไป   *** อย่างไรก็ตามกฎหมาย อนุญาตให้คนที่ได้รับ นค. 3  สามารถขอออก นส. 3 ก หลังแดง (ห้ามซื้อขาย 5 ปี)  

   พอพ้นหลังแดงแล้ว ก็จะกลายสภาพเป็นที่ดินที่สามารถทำการซื้อขายได้ ซึ่งในกฎหมาย ไม่ได้ระบุภาระผูกพัน ว่าผู้ซื้อหรือเจ้าของใหม่ จะต้องทำการเกษตรเท่านั้น เพราะเจตนารมณ์ คือ ให้ที่ชาวบ้านไปทำกิน 

  ถ้าทำกินไปนาน ๆ ก็ให้กรรมสิทธิ์ต่อไป จะเอาไว้ใช้เองหรือเอาไปขายก็สุดแล้วแต่  พอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้ว ก็ถือว่า หมดหน้าที่นิคม 

 เพราะในกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อได้ทำการจัดสรรไปครบถ้วนแล้ว ก็ยุบนิคมได้ หมายความว่า ที่ดินต่างๆ ก็กลายเป็นของชาวบ้านไป1. กรณีที่ดิน world peace   ไม่ใช่ที่ สปก.  อย่างที่สปก.ออกมาบอกว่า ทับที่เขา อาจวัดพิกัดผิด หรือเข้าใจผิด หรือแกล้งเข้าใจผิด อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. กรณีอธิบดีออกมาพูด เรื่องเราอยู่ในเขตนิคมฯ  กำลังตรวจสอบอยู่ และว่าเราอาจผิดเรื่อง ไม่ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์  ความเป็นจริงคือ มันพ้นสิบปีแล้ว เพราะมันเป็น นส 3 ก ที่ไม่ติดหลังแดง จึงถือว่า พ้นขั้นตอนของการครอบครองในฐานะสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ไปแล้ว  

   เป็นการซื้อขายถูกต้อง เปลี่ยนมือไปแล้ว เราจะไปใช้ประโยชน์อะไร ไม่ได้ติดภาระผูกพันกับนิคมสร้างตนเอง    ตอนไปขออนุญาตก่อสร้าง ถามทาง อบต. แล้วว่า ต้องไปขออนุญาตกับ นิคมสร้างตนเอง หรือเปล่า ? ทาง อบต. ยืนยันว่าไม่ต้อง เพราะพ้นไปแล้ว !

   จะเห็นว่า มาตรา 19 เมื่อจัดสรรเสร็จหมดแล้ว นิคมก็สิ้นสภาพโดยอัตโนมัติ  

   และเป็นทางการเมื่อ รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  อันนี้ เป็นการแสดงถึง เจตนารมณ์ ของกฎหมาย ว่านิคมสร้างตนเอง มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้ทำกินมาระยะหนึ่ง ก็ให้สิทธิ ที่จะออกเอกสาร ที่สามารถจะทำการซื้อขายได้ และพ้นจากการดูแลของนิคมไป
world peace มีเอกสารชัดเจน ถูกต้องตามฎหมาย !!! world peace มีเอกสารชัดเจน ถูกต้องตามฎหมาย !!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:52 Rating: 5

7 ความคิดเห็น:

 1. ชัดเจน ถูกต้องทุกอย่าง

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณที่ให้ความกระจ่าง

  ตอบลบ
 3. ชัดเจนถูกต้องทุกอย่าง

  ตอบลบ
 4. เป็นที่ดินที่มีโฉนดถูกต้องตามกฏหมายทุกอย่าง

  ตอบลบ
 5. เป็นที่ดินที่มี#โฉนดถูกต้อง#ตามกฏหมายทุกอย่าง
  เจ้าหน้าที่ของ#รัฐลุแก่อำนาจเกินไปหรือเปล่าว

  ตอบลบ
 6. เป็นที่ดินที่มี#โฉนดถูกต้อง#ตามกฏหมายทุกอย่าง
  เจ้าหน้าที่ของ#รัฐลุแก่อำนาจเกินไปหรือเปล่าว

  ตอบลบ
 7. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์...และความดีงามของวัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.