สามเณร “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” เดินเท้า ร่วมลงนามถวายความอาลัย ร.9

คณะสามเณร “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ”เดินเท้าจากวัดสระเกศไปพระบรมมหาราชวัง ร่วมลงนามถวายความอาลัย ร.9


โดยคณะสามเณร “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” จำนวน 94 รูป เดินเท้าจากวัดสระเกศไปยังพระบรมมหาราชวัง

 เพื่อร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 


ธ สถิตถิ่นด้าว...แดนสวรรค์
พระราชดำรัสนั้น...อยู่เกล้า
ดำเนินชั่วชีวัน...ตามบาท พระองค์
บอกรักพ่อเร่งเร้า...นบน้อม ทำดี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 59


 โดยคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

 ซึ่งดูแลตลอดโครงการนับตั้งแต่เริ่มโครงการเกิดขึ้นได้นำพาสามเณรไปปฏิบัติธรรมจาก ณ ประเทศอินเดีย ก่อนได้รับข่าวการสวรรคต ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 ต่างก็รู้สึกอาลัยหาประมาณมิได้ ที่ได้รับข่าวสารดังกล่าว “ปวงสามเณร จึงได้ถือวัตรปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”


คณะสามเณรได้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 94 รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา

 โดยผู้เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากทั่วประเทศที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี


โครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการบรรพชาสามเณร 94 รูป ณ แดนพุทธภูมิบริเวณใต้ต้นโพธิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

 โดยหลังจากบรรพชาเรียบร้อยจะมีพระธรรมทูตไทย เป็นผู้นำสามเณรปฏิบัติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จากสถานที่จริงบนแดนพุทธภูมิ


ขออนุโมทนาคุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทบีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้อุปถัมภ์ให้เกิดโครงการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการฯ

โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

ขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ: กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
สามเณร “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” เดินเท้า ร่วมลงนามถวายความอาลัย ร.9 สามเณร “ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” เดินเท้า ร่วมลงนามถวายความอาลัย ร.9 Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:20 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.