วัดดังนครพนม เปิดศาลาการเปรียญ เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9

วัดดังนครพนม เปิดศาลาการเปรียญ เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9


วัดพระธาตุประสิทธิ์ จ.นครพนม เปิดศาลาโรงธรรม หรือ ศาลาการเปรียญ เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ หลังพระองค์เคยเสด็จมาทอดกฐินต้น เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2515

ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2493 หรือประมาณ 66 ปี เป็นศาลาการเปรียญ ก่อสร้างด้วยปูน ผสมไม้ ที่มีการก่อสร้างที่แปลก สวยงามคงไว้ถึงความเก่าแก่

 ภายในมีการวาดภาพพุทธประวัติด้วยสีฝุ่น มีความสวยงาม หาดูได้ยาก ที่สำคัญศาลาการเปรียญหลังนี้ ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

พระมหาสมัคร วรปุณโณ อายุ 44 ปี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า กล่าวว่า สำหรับศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดพระธาตุประสิทธิ์ ถือเป็นศาลาประวัติศาสตร์ ที่ต้องได้รับการพัฒนาดูแล เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญ

 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เคยเสด็จมาทอดกฐินต้น เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2515 ถือเป็นเกียรติประวัติของพสกนิกรชาวนครพนมปัจจุบันภายในศาลาการเปรียญ ได้มีการรวบรวมนำภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดแสดงไว้ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเยี่ยมชม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขณะเดียวกันภายในอุโบสถยังมีการวาดภาพสีฝุ่นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด รวมถึงพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์เคยเสด็จมาบำเพ็ญกุศล ซึ่งถือเป็นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวนครพนม ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาถึงปัจจุบัน

ส่วนทางวัดพระธาตุประสิทธิ์ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ได้ยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 ซึ่งจะมีการนำลูกหลานเยาวชน นักเรียน มาเป็นมัคคุเทศก์น้อย ในการนำประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมศึกษาประวัติความเป็นมา และบรรยายแนะนำให้ความรู้

 ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับรู้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์.

Cr.thairath
วัดดังนครพนม เปิดศาลาการเปรียญ เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 วัดดังนครพนม เปิดศาลาการเปรียญ เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 Reviewed by Numjai Pimsuy on 18:55 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.