ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว ราชวงศ์ไทยมีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์

ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว อย่างที่ทราบกันดีราชวงศ์ไทยมีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ เพื่อให้ไม่เกิดความสับสน เรามาดูกันว่า ตราสัญลักษณ์ สี ประจำของแต่ละพระองค์เป็นแบบไหนกันบ้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตราสัญลักษณ์ "ภป" สีประจำพระองค์ "เหลือง"สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ตราสัญลักษณ์ "สก" สีประจำประองค์ "สีฟ้า"


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ตราสัญลักษณ์ "มวก" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสมดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตราสัญลักษณ์ "สธ" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ตราสัญลักษณ์ "จภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ตราสัญลักษณ์ "อร" สีประจำพระองค์ "สีแดง"


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
ตราสัญลักษณ์ "สล" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ตราสัญลักษณ์ "พภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
ตราสัญลักษณ์ "สร" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
ตราสัญลักษณ์ "ทป" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
ตราสัญลักษณ์ "สภ" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
ตราสัญลักษณ์ "อก" สีประจำพระองค์ "ม่วง"http://news.jarm.com/view/68803
http://www.tvpoolonline.com/content/241219
ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว ราชวงศ์ไทยมีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว ราชวงศ์ไทยมีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:31 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.