ภาพหาดูยากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์!!

ภาพหาดูยากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ได้รวบรวมภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
 ในช่วงเวลาที่ทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ ที่ (คลิก)

Cr. khaosod
ภาพหาดูยากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์!! ภาพหาดูยากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 23:52 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.