ราชกิจจาสถาปนา "สมเด็จพระบรมฯ" เป็นองค์รัชทายาท!!

ราชกิจจาสถาปนา "สมเด็จพระบรมฯ" เป็นองค์รัชทายาท!!


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 200 วันที่ 28 ธันวาคม 2515


ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 นั้น

 โดยที่ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 ไว้แล้ว

 รัฐบาลไทยจึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์สืบไป... 

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระภัทรมหาราชแล้ว ขอพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ... 

----
His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) of Thailand has passed away peacefully at Siriraj Hospital, on 13 October 2016, as he investitured the heir apparent according to the 1924 Palace Law of Succession,

 Thai Government invites His Royal Highness the Crown Prince Maha Vajiralongkorn to succeed the throne as the King Rama X… Now the era of King Rama IX the Great has been over. The King is dead. Long Live the King...

ราชกิจจาสถาปนา "สมเด็จพระบรมฯ" เป็นองค์รัชทายาท!!


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 200 วันที่ 28 ธันวาคม 2515 ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/royalnews/530113
ราชกิจจาสถาปนา "สมเด็จพระบรมฯ" เป็นองค์รัชทายาท!! ราชกิจจาสถาปนา "สมเด็จพระบรมฯ" เป็นองค์รัชทายาท!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 23:43 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.